Oivalluksia

Persoonallisuudet tiimityössä

Oletko tietoinen oman persoonasi vaikutuksista työelämäsuhteisiin? Lue Pinja Tiensuun oivallus persoonallisuuksien tiedostamattomista vaikutuksista tiimityöskentelyyn!

Yrittäjyys – uusi kansalaistaito?

Onko yrittäjyydestä tulossa itseohjautuvan yhteiskunnan uusi kansalaistaito? Parhaat palat Ilkka Halavan ja Matti Apusen ajatuksista Työelämä ja yrittäjyys 2040 miniseminaarista.