Nyt puhutaan hyvää työstä!

| Oivalluksia, Yrittäjätarina

Tampereella toimiva Yritteliäs Tampere -verkosto järjestää viikolla 36 kaikki koulutusasteet kattavan työelämäviikon. Vuoden 2023 teemana on ”Puhu hyvää työstä”. Lue tarina ja tutustu siihen, millä tavoin yksinyrittäjä Jussi, valmennusalan yrittäjät Mona ja Marianne tai MorrowX -startupissa työskentelevä Minni puhuvat hyvää työstä!

Tänään hyvää työstä puhuivat:


Mikä työssänne on ollut kaikkein parasta?

Liikkelle lähdetään tietenkin ikonisimmasta kysymyksestä: mikä onkaan vastaajien mielestä heidän työssään parasta?

Mind Men Mona kirjoittaa yrittäjyydestään seuraavasti: ”On saanut lähteä toteuttamaan paljolti omilla ehdoilla sitä, minkä näkee tärkeäksi. Yrittäjyydessä on ollut se hyvä puoli, että on pystynyt säätelemään työtä ja elämää ilman, että on tilivelvollinen pomolle. Meillä on Mariannen kanssa niin hyvin yhteneväiset tavat työmoraaliin ja arjen rakentamiseen liittyen, että on helppoa luovia.”

Mind Men Mona (vas.) ja Marianne (oik.) Kuva: Petra Viitaniemi

Monan yrittäjäpari Marianne komppaa myös sitä, miten arvokasta rakkaan tiimikaverin tuki ja keskinäinen yhteensopivuus on. Hän toteaakin, ettei olisi lähtenyt yksin yrittäjäksi, sillä ”samanlaisen arvomaailman omaava yhtiökumppani on yrittäjyyden ykkösjuttuja.”

Aika Hyvä Oy:n perustanut Jussi puolestaan lähestyy suurta kysymystä seuraavalla tavalla: ”Lähes kaikki yrittäjät vastaavat yrittäjyyden parhaaksi puoleksi vapauden. Se on kiistatonta omastakin mielestäni, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?” Jussi on oikeassa, sillä monet yrittäjät kiistatta nauttivat ennen kaikkea yrittäjyyden tuomasta joustavuudesta. Jussille yrittäjyyden vapaus on vapautta valita: ”Yrittäjän täytyy osata riittävällä tasolla valtava määrä erilaisia taitoja, mutta pitkästä listasta voi valita myös erikoisosaamisensa. Ison osan viikosta voin keskittyä syvällisesti juuri niihin muutamaan asiaan, joista oikeasti nautin ja olen innoissani.”

Minni, joka työskentelee parhaillaan MorrowX -nimisessä startupissa, haluaa nostaa esiin erityisesti startupissa työskentelyn dynaamisuuden. Hän toteaa: ”Et melkein koskaan tiedä, mitä seuraava päivä tuo tullessaan, ja se on se jännittävä puoli.”

Menestyvän  yrityksen voi saada aikaiseksi tekemällä riittävän hyvää työtä kymmenessä asiassa, kunhan tekee erityisen hyvää työtä muutamissa asiakkaille tärkeissä asioissa.

Jussi

Millaisia iloa ja hyvinvointia tuottavia elementtejä tai asioita teidän arjesta löytyy?

Minni kertoo, että MorrowX:ssä iloa ja hyvinvointia tuottavat ennen kaikkea yhteinen tahtotila muuttaa maailmaa. Hänen ajatuksissaan korostuvat ennen kaikkea yhteinen agenda ja suuri yhteisöllisyyden voima: ”Niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaakin, uskon että sisuunnumme siitä, että ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien aiheiden suhteen ei edelleenkään tehdä tarpeeksi, ja se yhdistää meitä hassulla tavalla. Sanoisin, että se on selkein merkki siitä, että olemme kaikki täällä, koska arvomaailmamme ovat juuri sen verran yhteneväiset, että maailman tilanne vaivaa meitä ja haluamme tehdä asialle jotain.”

Myös Mona nostaa arjen mertkittäväksi tekijäksi Mariannelta saamansa henkisen tuen. Hän toteaa, että ”yksin tässä olisi aika hurjaa joutua taistelemaan.” Molemmat alleviivaavat nykyisessä tiimityössään ja yrittäjyydessä joustavuutta, vapautta ja yhteistä ymmärrystä. ”Huumori on yksi meidän kantavista voimista, ei saa olla liian vakavaa nämäkään hommat”, Marianne toteaa.

Halutaan myös ravistella pölyttyneitä mielikuvia yrittäjyydestä, eikä se tarkoita meille kummallekaan jatkuvia ympäripyöreitä työpäiviä tai omasta hyvinvoinnista joustamista.

Marianne

Myös Jussille iloa ja energiaa tuottavat elementit löytyvät nimenomaan sosiaalisesta kanssakäymisestä. Yksinyrittäjänä hän kertoo käyvänsä asiakkaidensa kanssa keskusteluja, joita arjessa tyypillisesti käytäisiin vasta pitkän tutustumisen jälkeen. Suurta iloa tuottavat ennen kaikkea hyvät asiakaspalautteet: ”Välillä kuitenkin hämmästyn palautteissa kerrottuja TODELLA innostuneiden asiakkaiden elämänmuutoksia, joissa elämän koetaan  muuttuneen totaalisesti. Kouluttajan näkökulmasta se on aina pysäyttävää ja  mieleenpainuvaa”, hän jakaa.

Jussi omalla toimistollaan Malskin yhteisöllisessä työtilassa, Lahdessa.

Mitä hyvää nykyinen toimenkuva on tuonut teidän elämään?

Kaikki haastateltavat totesivat yrittäjyyden tai nykyisen työnsä tuoneen elämään paljon uusia taitoja. Kun esimerkiksi Minnillä kehittyneet taidot liittyvät tietotaitoon kestävyydestä, Mona puolestaa nostaa esille myös yleisimmät, nykyelämän kannalta kriittiset taidot: ”Yrittäminen tuo sellaisia taitoja, jotka on hyödyllisiä ihan missä vaan muuallakin elämässä: Tämä maailma on aika hurjassa muutoksessa, joten esimerkiksi epävarmuudensietokyky, myyntitaidot ja luova ongelmanratkaisu ovat vain muutama taito, jota tässä on saanut hioa matkan varrella.”

Jussi on ennen kaikkea kiitollinen ystävistään sekä motivoituneista ja itseä motivoivista ihmisistä ympärillään. Myös Marianne nostaa esille Mind Men myötä kasvaneet verkostonsa. Lisäksi Marianne toteaa, että yrittäjänä toimiminen on valanut uskoa siihen, että monesta asiasta voi selvitä.

MorrowX:n tiimi

Olen pystynyt käyttämään [oppimaani] edistääkseni jotakin hyödyllistä paitsi itselleni henkilökohtaisesti, myös jonkin meitä itseämme ja pelkkää voiton tavoittelua suuremman asian hyväksi. Uskon, että kaikki tiimimme jäsenet tuntevat näin enemmän tai vähemmän.

Minni

Millaiseen suuntaan haluaisitte nähdä työelämän kehittyvän?

Tämän kysymyksen osalta Monan, Mariannen, Minnin ja Jussin vastaukset ovat pitkälti samansuuntaisia. He kaipaavat tulevaisuuden työelämään ennen kaikkea inhimillisyyttä, lempeyttä ja kestävyyttä.

Minni toteaa: ”Yhteiskuntana meidän pitäisi myös pysähtyä miettimään sitä ikuisen kasvun eetosta, jota ajamme kaikkialla: mitä me sillä oikeastaan yritämme saavuttaa? Voisimmeko mahdollisesti kaiken kaikkiaan tulla toimeen vähemmällä?”

Ajanhallinan valmentajana Jussi kokee tekevänsä jo työtä, joka sisältää aktiivisia tekoja paremman työelämän rakentamiseksi. Hänen koulutuksensa mahdollistavat työyhteisöille pysähtymisen oman nykytilanteen äärelle. ”Avoin keskustelu on vaikeaa työkiireiden keskellä. Minä pidän keskustelun tärkeyttä yllä ja mahdollistan yhteisen pysähtymisen kaikille”, hän toteaa. Vaikka Minnin ja Jussin työympäristöt ovatkin keskenään erilaisia, on molemmilla oma roolinsa työelämän muutoksessa.

Marianne toivoo lisäksi, että ”inhimillisyys ja yhdessä toimiminen nousee entistäkin suurempaan arvoon samalla kun teknologia helpottaa monia työn osa-alueita. ”

Lopuksi vielä oppeja ja havaintoja lukijoille:

Haluatko tiiminvetäjäksi tai kouluttajaksi? Pyydä  pomoltasi mahdollisuutta suunnitella ja ohjata yksi työskentely tiimillesi. Näin pääset opettelemaan tarvittavia taitoja hiljalleen ja tiedät paremmin, tykkäätkö edes  unelmoimastasi asiasta. Kokeilujen kautta löydät itsellesi innostavaa, kannattavaa ja  merkityksellistä tekemistä.

Jussi

Jokaisella työpaikalla voi vaikuttaa ilmaston ja kestävyyden puolesta! Kyse on vain näkökulman muuttamisesta. 😉

Minni

Kannustan rakentamaan työelämästä oman näköistä ja etsimään sellaisia juttuja, jotka sytyttää itsessä kipinän. Ja silti muistamaan, että luultavasti kaikki työ on joskus tosi tavallisen tuntuista ja sekin on tosi ok.  

Marianne

Suositukseni yrittäjyydestä kiinnostuneelle on hankkiutua samanmielisten ja yrittäjien seuraan. Keskustelemalla oma näkemys kasvaa ja ihmisten kautta löytyy mahdollisuuksia, joita voisi olla sangen vaikeaa tai jopa mahdotonta googlettamalla löytää. 

Mona

Suuri kiitos ajatuksienne jakamisesta tätä tarinaa varten Jussi, Mona, Marianne ja Minni!

Tarinan on kirjoittanut HUBSin Ira.

Tarinat

Kaikki tarinat