People standing next to each other with wooden swords and smiling

Regeneratiivisen liiketoiminnan ideaa selvittämässä  

| Oivalluksia

HUBS opintomatka Haagiin, Hollantiin tammikuussa 2024

Yhteyshenkilö

Saara Eriksson

Kehittämisasiantuntija, Projektipäällikkö @Sprint

+358405425740

This travel story was written in cooperation with Marika Vuorenmaa and Sanna Tahlo.

Copilot was used in the translation from Finnish to English.

The Hague University of Applied Sciences eli THUAS on TAMKin strateginen kumppani, johon lähdimme HUBSin kestävän yrittäjyyden edustuksella tutustumaan, erityisesti silmällä pitäen palvelutarjoamaa, opetusmenetelmiä ja samalla vahvistamaan HUBSin tiimin osaamista muun muassa kestävän kehityksen, regeneratiivisuuden ja yrittäjyyden teemoista. Haag tunnetaan yhtenä tärkeimmistä ja edistyneimmistä, Euroopan kestävän kehityksen ja positiivisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ekosysteemeistä.  Mielessä oli myös löytää yhteistyötä ja kehitysideoita HUBSin suurimman opintojakson, Sprint Innovation Festivalin toteuttamiseen.

Haagissa uskotaan malliin, jossa yrittäjien hyvä taloudellinen menestys ja vaikuttavuus yhteiskuntaan voivat kulkevat rinnakkain. Kaupunki tunnetaankin kansainvälisesti rauhan ja oikeuden kaupunkina, mikä luo erinomaisen kasvuympäristön kestävää ja uudistavaa kasvua suunnitteleville yrityksille. Tutustuimme tämän ImpactCity -ekosysteemin toimijoihin sekä partnerikorkeakoulumme kestävyyttä edistäviin ohjelmiin opintomatkallamme tammikuussa 2024.

Regeneratiivinen eli uudistava liiketoiminta tarkoittaa ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan säilytä ympäristöä vaan myös edistävät sen palautumista ja hyvinvointia. Jotta tällaiseen toimintatapaan päästäisiin, meidän tulee siirtyä ongelmien hidastamisesta voimakkaaseen ratkaisujen ideointiin. Korkeakouluilla on iso rooli innovoinnin, ongelmanratkaisutaitojen ja monialaisen yhteistyön kouluttajina.

The Hague UAS campus building from outside
THUAS kampus

THUASissa eli Haagin ammattikorkeakoulussa toimii ’Circular Economy’ -tutkimusryhmä, jonka erityisesti tekstiilitoimialaan suuntautuvasta toiminnasta löysimme kiinnostavia esimerkkejä sovellettavaksi TAMKn opintojaksoille. Tapasimme muun muassa tutkimusryhmän vetäjän, Kim Poldnerin sekä samassa tutkimusryhmässä taloudellisia ja kestävyysvalidointeja kehittävän lehtori Albert Kraaji. Hän esitteli meille mallin, jolla opiskelijat voivat arvioida liikeideansa vaikuttavuutta. Tällä mallilla ja siihen kehitetyllä työkalulla voisi olla käyttöä niin HUBSin kuin korkeakouluyhteisön muillakin opintojaksoilla.

Haagin yrittäjyyden ekosysteemitoimijoista pääsimme tutustumaan perusteellisesti yrittäjyyskeskus PLNT:iin. Toiminnan tarkoitus on synnyttää uusia yrittäjiä ja tukea toimivia yrittäjiä matkalla menestykseen eli tekemään maailmastamme vähän parempi paikka. Yhteisön rakentamisessa ja inspiroimisessa oli käytössä keskeisellä sijainnilla toimiva PLNT-talo sekä säännölliset tapahtumat, lounaspaikka ja vuokrattavissa olevat tilat. Yksi heillä käytössä oleva tiimityötä ja ongelmanratkaisua vahvistava menetelmä on Lego Serious Play, jota pääsimme omakohtaisesti kokeilemaan. Tästä poimimme opit ja kopit talteen sekä innostuimme jopa itsekin kouluttautumisesta menetelmään.

Lego Serious Play workshop, two people building on legos
Lego Serious Play, Saara ja Titus
Sanna, Marika ja Saara

Kiitämme Kauppias K.P. Ruuskasen säätiötä apurahasta, joka mahdollisti Tampereen korkeakouluyhteisön HUBSin tiimin jäsenille Haagin korkeakoulu-, yrittäjyys- ja kaupunkiekosysteemiin tutustumisen, palvelutarjonnan ja opetusmenetelmien benchmarkkauksen. Tämä opintomatka vahvisti ajatustamme yrittäjyysvalmennuksen suunnasta, toi lisää potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja uusia ajatuksia opintojaksojemme, esimerkiksi Sprint Innovation Festivalin kehityksestä ja suunnasta.  

Odotamme innokkaina yhteistyötä uusien kontaktiemme kanssa, ja viemme uusia oivalluksia käytäntöön muun muassa Sprint Innovation Festivalissa 2025!

Tarinat

Kaikki tarinat