Miten toimimme, mihin uskomme?

Be good, do good.

Uskomme hyvyyteen, hyvin tekemiseen ja hyvän tekemiseen.

Haluamme vaikuttaa opiskelijoiden uskomuksiin yrittäjyydestä, ja puramme
myös aktiivisesti yrittäjyyteen liittyviä vanhoillisia stereotypioita. Uskomme, että yrittäjyys on työelämän vapautusliike. Se on tapa tehdä hyvää ja muuttaa maailmaa. Hyvää voi tehdä monilla tavoin: henkilöstöstä huolehtimalla, työllistämällä, maailmaa parantavalla liikeidealla.

Perustehtävämme on edistää yrittäjyyttä niin Tampereen korkeakouluyhteisön sisällä kuin Tampereen ekosysteemissä. Haluamme saada aikaan systeemisen muutoksen.

Luomme patoon pieniä halkeamia, jotka ajan myötä voivat räjäyttää koko padon. Kyseenalaistamme ja murramme olemassa olevia yrittäjyyden stereotypioita.

Arvomme

Be good – Ole hyvä itsellesi ja muille
Do good – Tee hyvin ja hyvää
Trust the Team – Luota tiimiin
Make People Powerful – Voimaannuta

Myös kumppanimme, joiden kanssa teemme töitä, arvostavat opiskelijoita ja
oppimista, ja jakavat arvomme.

Kylän tärkeimmät asukkaat

Opiskelijatiimi pöydän ääressä keskustakampuksella

Opiskelijat ovat meille kylän tärkeimpiä asukkaita. He ovat meille pohjaton ilon ja oivallusten lähde, ja siksi suhtaudumme heihin aina uteliaasti. He onnistuvat yllättämään meidät kerta toisensa jälkeen innovointikyvyillään ja osaamisellaan. Opiskelijat pitävät myös meidät liikkeessä. Palaute kertoo, miten onnistumme omassa työssämme.

Oppiminen HUBSilla

Tavoitteenamme on auttaa opiskelijoita kehittymään yhteiskuntavastuullisiksi muutoksen tekijöiksi ja kestäviksi yrittäjiksi (sustainable entrepreneurship), jotka ovat

  1. Osaavia tiimipelaajia/ tiimin jäseniä ja – johtajia (vastuu sosiaalisesta hyvinvoinnista)
  2. Liiketoimintaa ymmärtäviä kehittäjiä (vastuu taloudesta)
  3. Empaattisia innovaattoreita (vastuu ympäristöstä ja ihmisyydestä)

Ihmiskäsityksemme on humanistinen: uskomme ihmisen tahtoon, hyvyyteen, luovuuteen sekä kykyyn kasvaa ja kehittyä. Näemme ihmisen ainutkertaisena, itseohjautuvana ja tavoitteellisesti toimivana yksilönä, joka luottaa itse omiin kehitysmahdollisuuksiinsa.

HUBSin opintojaksoja yhdistää luottamus opiskelijoihin ja opiskelijoiden välillä, kollegiaalisuus, rento ja kannustava ilmapiiri, autenttiset kokemukset (yritykset mukana), tiimisopimuksen käyttäminen, oppimisesta puhuminen (dialogin periaatteet, oppimistiimin tehtävät, kolmitasoinen oppiminen, luottamuksen merkitys tiimityössä jne.), jatkuvaan ja avoimeen vuorovaikutukseen kannustaminen, luottamuksen synnyttäminen oppimistiimiin ja projektitiimeihin sekä opitun reflektointi (esim. check-in/check-out).