Tutustu HUBSin tarjontaan

Vapaasti valittavia yrittäjyysopintoja Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille alasta ja vuosikurssista riippumatta

Haluatko ohjata tunnistamasi yrittäjähenkisen opiskelijan yrittäjyyden alkuun?
Haluatko linkittää innovointiviikon osaksi opintojaksoasi?
Etsitkö ajasta ja paikasta riippumattomia verkkototeutuksia? Opintoja englanniksi?
Sopisiko monialaisessa opiskelijatiimissä toimiminen juuri sinun kurssisi jatkoksi?

Olet oikeassa paikassa! Tältä sivulta löydät Tampereen korkeakouluyhteisön opettajille koottua tietoa HUBSin opinnoista ja muusta tarjonnastamme.

Ohjaa opiskelijasi monialaisen oppimisen ja kestävän yrittäjyyden äärelle

Autamme HUBSilla Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoita kehittymään yhteiskuntavastuullisiksi muutoksen tekijöiksi ja kestäviksi yrittäjiksi. Tarjoamme monialaisia opintoja, työkaluja, sparrausta ja mentoreita kestävään yrittäjyyteen ja työssä menestymiseen – vahvasti työelämään kietoutuneena.

Opintojaksoillamme opiskelijat tuovat oman substanssinsa monialaisiin tiimeihin, jossa he oppivat jakamaan osaamistaan ja hyödyntämään ammattitaitoaan ja tiimitaitojaan. Käytämme opintojaksoilla tiimioppimisen ja haastepohjaisen oppimisen pedagogiikkaa, jotta opiskelijoille muodostuu kyky menestyä kompleksisissa ympäristöissä ja muuttuvassa maailmassa. Opintomme vahvistavat metataitoja ja tukevat opiskelijoiden kehittymistä myös oman alan opinnoissa.

Autamme opiskelijoita yrittäjyystaidoissa opintojaksojen lisäksi sparraamalla ideoita, antamalla työkaluja yrittäjämäiseen toimintaan ja verkostoimalla heitä mentoreiden kanssa. Haluamme tukea opiskelijoita luomaan positiivista vaikutusta itselleen, ympärilleen ja planeetalle.

Ohjaa opiskelijoitasi luoksemme. Tehdään hyvää ja hyvin, yhdessä!

HUBSin opintokokonaisuus

Opintokokonaisuutemme on suunniteltu niin, että se muodostaa jatkumon alkuvaiheen innovaatio-ja yrittäjyysosaamisesta laajempien haasteiden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Jokaisella opintojaksolla on kytkös työelämään, yrityksiin tai organisaatioihin.   
 
Yrittäjyyden opintokokonaisuus linkittyy Tampereen korkeakouluyhteisön osaamistavoitteeseen ”Uuden kehittäminen ja innovointi”. Opintokokonaisuudessa panostetaan kokeilukulttuuria, valmentavaa oppimista ja tiimioppimisen pedagogiikkaa. Opinnot soveltuvat kaikille korkeakouluopiskelijoille alasta riippumatta. 

Voit tutustua haastepohjaiseen oppimiseen tarkemmin korkeakouluyhteisön sivuilla. (Sisältö on englanniksi).

Opintokokonaisuuden tuloksena opiskelija omaa valmiuksia yrittäjyyteen, ymmärtää globaalien koko ihmiskuntaa koskevien ongelmien merkityksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkeyden niiden ratkaisemisessa. Hän osaa työskennellä monialaisessa tiimeissä ja etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

Opintojaksot 2021-2024

Peruskurssit: tiedon ja innostuksen luominen

Projektikurssit harjoittelun aloittamiseen

Oppimisen syventäminen

Ilmoittautuminen HUBSin opintojaksoille

TAMKin opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille Pakissa.

TAUn opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille Ristiinopiskelupalvelun kautta.

Ongelmatilanteissa ja missä tahansa kysymyksissä voi olla yhteydessä hubs@tuni.fi. Ilmoittautumisjärjestelmien teknisissä kysymyksissä tai vikatilanteissa parhaiten neuvovat järjestelmien omat tukipalvelut.

Oppiminen HUBSilla

Tavoitteenamme on auttaa opiskelijoita kehittymään yhteiskuntavastuullisiksi muutoksen tekijöiksi ja kestäviksi yrittäjiksi (sustainable entrepreneurship), jotka ovat

  1. Osaavia tiimipelaajia/ tiimin jäseniä ja – johtajia (vastuu sosiaalisesta hyvinvoinnista)
  2. Liiketoimintaa ymmärtäviä kehittäjiä (vastuu taloudesta)
  3. Empaattisia innovaattoreita (vastuu ympäristöstä ja ihmisyydestä)

Ihmiskäsityksemme on humanistinen: uskomme ihmisen tahtoon, hyvyyteen, luovuuteen sekä kykyyn kasvaa ja kehittyä. Näemme ihmisen ainutkertaisena, itseohjautuvana ja tavoitteellisesti toimivana yksilönä, joka luottaa itse omiin kehitysmahdollisuuksiinsa.

HUBSin opintojaksoja yhdistää luottamus opiskelijoihin ja opiskelijoiden välillä, kollegiaalisuus, rento ja kannustava ilmapiiri, autenttiset kokemukset (yritykset mukana), tiimisopimuksen käyttäminen, oppimisesta puhuminen (dialogin periaatteet, oppimistiimin tehtävät, kolmitasoinen oppiminen, luottamuksen merkitys tiimityössä jne.), jatkuvaan ja avoimeen vuorovaikutukseen kannustaminen, luottamuksen synnyttäminen oppimistiimiin ja projektitiimeihin sekä opitun reflektointi (esim. check-in/check-out).

Jäikö kysyttävää?

Jos sinulla heräsi kysymyksiä ja haluat tietää lisää HUBSin opinnoista, varaa aikaa ja juttele Marikan kanssa, joka vastaa HUBSin opintokokonaisuudesta.

Tulemme mielellämme puhumaan tarjonnastamme opiskelijoille, joten jos toivot meitä vierailulle omalle opiskelijaryhmällesi, laita viestiä hubs@tuni.fi ja etsitään sopiva aika!

Yhteyshenkilö

Marika Vuorenmaa

Tiimipäällikkö

Toiminnan mahdollistaja ja kannustaja. Yhtenäisen yrittäjyyden kulttuurin rakentaja niin TAMK:lla kuin Tampereen yliopistolla.

Kaiken hyvän ihailija.