Vihko ja kynä, kahvikuppi ja taustalla kannettava tietokone.

Opintosuunnistus ohjasi reitin HUBSille

| Opiskelijakokemus

Victoria Laaksonen, Tampereen yliopiston opiskelija Informaatioteknologien ja viestinnän tiedekunnasta, sai Tiimioppimisen Bootcampilta kipinän tiimitaitojen hiomiseen ja käytännön kokeiluihin.

Maaliskuun aikana osallistuin Tampereenyliopiston Opintosuunnistus-tapahtumaan, jonka kautta sain tutustua entistä paremmin HUBSin konseptiin ja tarjontaan.

Silloin kuulin myös käynnissä olevasta hausta Tiimioppimisen Bootcamp-opintojaksosta: paikkoja oli rajoitetusti (vain 20), joten kiirehdin ilmoittautumaan saamani linkin kautta ja ilokseni pääsin mukaan toteutukseen.

Victorian tarinan jälkeen voit lukea myös toisen tarinan Bootcamp kokemuksista:

Kaipuu sosiaalisempaan toimintaan

Korona-ajan itsenäinen (ja välillä hyvinkin yksinäiseltä tuntuva) opiskelu oli saanut minut kaipaamaan toisenlaiseen; aktiivisempaan ja sosiaalisempaan toimintaan sekä miettimään tiimityöskentelyyn pyrkimistä myös valmistumisen jälkeisessä työelämässä.

Tiimioppimisen Bootcamp-kurssi kuulosti olevan juuri se polku, josta kannattaisi aloittaa tiensä parempaan tiimityöosaamiseen sekä etäilyn aikana hieman ruostuneiden taitojen hiomiseen.

Kolmen aamupäivän intensiivileiri

Luvassa oli kolmen aamupäivän leirinomainen intensiivijakso, jonka aikana tulisi reippaalla vauhdilla opittua työelämässä erittäin hyödyllisiä tiimityöskentelytaitoja. Tämä kuulosti täydelliseltä: olen ennenkin pitänyt intensiiviopetuksesta, sillä sen aikana saa upottautua kokonaan tiettyyn aiheeseen ja keskittyä kunnolla saadakseen tärkeimmät tiedot ja taidot lyhyesti ja ytimekkäästi.

Lisäksi leirinomainen toteutus lupasi hyvää: saisin oppia uutta rennommalla ja interaktiivisella tavalla. Se kuulosti mukavalta vaihtelulta jo hieman puuduttavalta tuntuvan luentotallenteiden katsomisen ja esseiden kirjoittamisen jälkeen.

Vihko ja kynä, kahvikuppi ja taustalla kannettava tietokone.

Odotukset täyttyivät – ja jopa ylittyivät

Opintojakson toteutus täytti ja jopa ylitti kaikki odotukseni. Kuten odotinkin, oppiminen tiimioppimisen ja dialogin kautta oli paljon hedelmällisempää ja mieluisampaa: aika tuntui vierivän todella nopeasti mielekkäiden keskustelujen ja lyhyiden teoriaosuuksien parissa. Sessioiden jälkeen jäi mukava olo, seuraavan päivän innokasta odottelua sekä tunne siitä, että on tullut oppineeksi uusia taitoja, joista työelämän lisäksi olisi hyötyä muissakin tilanteissa ja kaikenlaisessa vuoronvaikutuksessa.

Itsetuntemuksesta hyötyy koko tiimi

Yllätyin siitä, että itsensä tutkimiselle oli pyhitetty yksi kokonainen aamupäivä. Kurssilla kuitenkin opin, kuinka tärkeää on osata tunnistaa ja sanoittaa omia vahvuuksia ja heikkouksia: siitä ehdottomasti hyötyy myös koko tiimi. Ensimmäisen päivän aikana saimme käyttöömme muutaman erittäin kätevän työkalun omien piirteiden sanoittamista ja itsensä ymmärtämistä varten, ja itselläni nämä varmasti jäävät jatkuvaan käyttöön. Hyödynnän jatkossa myös Motorola-reflektointityökalua, jota toimii sekä itsenäisesti, että tiimin kanssa.

Oman osaamisen tunnistaminen

Tarjolla oli myös teoriaa parhaan mahdollisen tiimipelaajan piirteistä sekä dialogin rakentamisen taidosta: selkeiden kaavojen avulla oli helppo tunnistaa oma nykyhetken osaamisen taso ja nähdä, missä kaikessa olisi vielä kehitettävää. Kaikkien kolmen päivän aikana työskentelytapana oli yhteisen, 12:n osallistujan ja 4:n valmentajan yhteisten keskusteluosuuksien lisäksi myös toiminta pienryhmissä, joka mahdollisti tiiviimmän dialogin ja sen, että jokaisen ääni tuli kuulluksi.

Tiivistä teoriaa ja antoisaa dialogia

Toisen päivän teemana olivat menestyksekkään tiimin elementit ja niiden kasvattaminen. Silloin teoriaosuuksia oli hieman enemmän, mutta niidenkin aikana syntyi mielenkiintoisia keskusteluja, joita ei keskeytetty, vaikka ne venyivätkin välillä liian pitkiksi: se tuntui erittäin mukavalta ja antoi ymmärtää, että nimenomaan jokaisen vuorossaan olevan puhujan mielipiteitä, näkökulmia ja kokemuksia käsittelemällä muutkin osallistujat voivat oppia uutta ja tavallaan avartaa näkymää eri asioita kohtaan ja rikastuttaa omaakin kokemustaan.

Kolmantena päivänä käsiteltiin psykologista turvallisuutta sekä tiimioppimisen etuja verrattuna perinteiseen oppimiseen: se nimittäin synnyttää tiimin jäsenille uutta osaamista monipuolisemmalla, nopeammalla ja syvemmällä tavalla, ja se tuli todettua myös tämän intensiivikurssin aikana, Tiimioppimisen Bootcamp on itsessään mainio esimerkki tehokkaasta tiimioppimisesta.

Lukuvuoden lyhyin ja innostavin opintojakso

Jo toisena leirin päivänä olin valmis toteamaan, että tämä lukuvuoteni lyhyin opintojakso oli myös kaikista tehokkain, mielenkiintoisin ja innostavin! Bootcampin päätyttyä haluni kehittyä tiimipelaajana kasvoi vain isommaksi, ja tulin entistä motivoituneemmaksi hakemaan erilaisiin opiskeluni oheen sopiviin osa-aikaisiin työtehtäviin, joissa voisin hyödyntää saamiani taitoja ja kehittyä eteenpäin.

Suosittelen tätä lyhyttä ja ytimekästä tehopakkausta, eli Tiimioppimisen Bootcampia, jokaiselle tiimityötaidoista kiinnostuneelle! Jakso sopii erinomaisesti sekä niille, jotka ovat vasta miettimässä tiimityön sopivuutta omalle luonteelleen, että niille, jotka ovat jo saaneet kokemusta tiimityöstä.

Victoria Laaksonen
Opiskelija, Tampereen yliopisto

Tiimioppimisen Bootcamp tarjoaa kattavasti erilaisia käteviä työkaluja sekä teoriatietoa, joiden avulla on mahdollista kehittää niin itseään tiimipelaajana kuin vaikuttaa positiivisesti olemassa olevan tai tulevaisuudessa muodostuvan tiimin toimintaan ja ilmapiiriin. Opiskelu ja työ ovat kuitenkin suuri osa elämäämme, ja monesti molemmat tapahtuvat tiimityöskentelyn muodossa, joten tiimityö- ja vuorovaikutustaitojen tärkeyttä ei voi ylistää liikaa.

Tekstin on kirjoittanut Victoria Laaksonen. Victoria osallistui HUBSin Tiimioppimisen Bootcampille opiskelijana huhtikuussa 2021.

Tutustu opintoihin

Kaikki opintokalenteri

Aloita näistä

Asiantuntijasta yrittäjäksi

Opi sanoittamaan omaa osaamistasi, kykyjäsi ja taitojasi!

  • Ilmoittautuminen auki
  • Opintopisteet 1

Aloita näistä

Itsensä brändääminen

Kehitä henkilökohtaista brändiäsi ja kasvata verkostoasi konkreettisten vinkkien avulla!

  • Ilmoittautuminen auki
  • Opintopisteet 1
  • Englantia tarvitaan

Aloita näistä

Itsensä johtaminen

Haluatko oppia johtamaan itseäsi paremmin? Käytännön vinkkejä saat tällä napakalla verkkokurssilla!

  • Ilmoittautuminen auki
  • Opintopisteet 1

Tarinat

Kaikki tarinat