Kolme ihmistä istuu sohvilla ja keskustelee. Takana kolme ihmistä seisoo ja kuuntelee.

Tiimioppiminen haltuun bootcampilla

| Opiskelijakokemus

Järjestimme huhtikuussa 2021 Tiimioppimisen Bootcampin, jonka avulla opiskelijat voivat kehittää tiimioppimisen ja tiimityöskentelyn valmiuksiaan.

Yhteyshenkilö

Joni Ramu

Tarinan kirjoittaja

Tiimi on jo perusyksikkö suurimmassa osassa organisaatioita ja useimmat meistä kuuluvat johonkin tiimiin. Tämä tarkoittaa sitä, että perustason tiimityötaidot pitäisi olla jokaisella työelämässä hallinnassa. Arvo ei ole enää pelkästään tiimityötaidoissa, vaan kyvyssä saada koko tiimi kehittymään ja luomaan uutta osaamista yhdessä. Tästä tiimioppimisessa on kyse – se on edelläkävijän taito. 

Matka tiimioppimisen hallitsemiseen lähtee liikkeelle itsestäsi. Ollaksesi huippu tiimiläinen, sinun täytyy tuntea itsesi, vahvuutesi ja osaamisesi, jotta voit asettua luontaiseen rooliisi tiimissä ja toimia siinä onnistuvasti. Sinun on ymmärrettävä ryhmän ja tiimin ero sekä kuinka tiimistä tulee menestyksekäs. Lopulta olet valmis ymmärtämään, kuinka tehdä menestyksekkäästä tiimistä uutta osaamista synnyttävä tiimi, joka pysyy uusiutuvana ja itseään kehittävänä. 

Tiimioppimisen Bootcamp

Suunnittelimme intensiivisen bootcampin, jotta pääset reippaaseen alkuun tiimioppimisen taidon tiellä. Oppiminen on sinun vastuullasi; me annamme sinulle avaimet potentiaalisi avaamiseen. 

Tapamme valmentaa on vuorovaikutteinen ja oivalluttava. Tuomme esiin työkaluja ja käytännön malleja, joiden avulla voit rakentaa tiimeistä oppivia. Emme kuitenkaan luennoi tai vain jaa työkaluja, vaan käytämme dialogia, yhdessä ajattelun voimaa, jotta voit ymmärtää työkalut ja niiden erilaiset käyttömahdollisuudet kattavasti. Olemme todenneet sen olevan tuloksellisin tyyli, kun tavoitteemme on helposti käytäntöön vieminen. 

Bootcamp oli mahtava alusta keskustella ja oppia tiimityöskentelystä, tiimin muodostamisesta ja ihmisten vuorovaikutuksesta. Ehdottomasti hyödyllinen kurssi kaikille hyvän tiimityön ystäville.

Anonyymi palaute oppijalta 

Turvallinen ja kiireetön tunnelma mahdollistaa oppimisen

Halusimme luoda leirille rennon ja avoimen tunnelman, jotta oppiminen olisi samaan aikaan mukavaa ja monipuolista. Turvallinen ja avoin dialogi edellyttää tietynlaista kiireettömyyden tuntua, joka mahdollistuu, kun aikataulut eivät ole kiveen hakattuja. Annoimme siis yhteiselle ajattelulle tilaa, jotta jokainen sai tuoda omat kiinnostuksensa ja kysymyksensä esiin ja niistä puhuttiin. 

”Bootcamp on intensiivinen mahdollisuus tehdä uusia kontakteja ja tutustua ihmisiin eri aloilta! Leirillä oli rento tunnelma ja nuotio paloi etänäkin.

Anonyymi palaute oppijalta 

Tiimioppimisen bootcampillä valmentamassa oli HUBSilta tiimioppimisen valmentajat Joni ja Sanna sekä HUBSin Growth Hackers -opiskelijatiimistä apuvalmentajat Essi ja Maria. Jonin ja Sannan juuret tulevat Proakatemialta, jossa koko korkeakoulututkinnon pedagogiikka on tiimioppiminen. Sieltä tulee laaja käytännön ymmärrys tiimioppimisesta sekä rutkasti kokemuksia ja vinkkejä sen soveltamisesta käytäntöön. 

Growth Hackereissa voi syventää osaamistaan

HUBSilla on myös kasvuohjelma opiskelijoille, jotka haluavat kehittyä tiimi- ja yrittäjyystaidoissa ja niiden valmentamisessa. Kasvuohjelman opiskelijatiimi on nimennyt itsensä Growth Hackereiksi ja heidän yhteisenä tavoitteenanaan on kasvattaa HUBSin tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa. Growth Hackeriksi pääseminen edellyttää Tiimioppimisen Bootcampin läpikäymistä.

Yhdessä ajattelu avaa uusia näkökulmia

Jokainen leiri on oppijoidensa näköinen, koska annamme tilaa ihmisille ja aidolle kohtaamiselle. Yhdessä ajattelu antaa aina uudenlaisia näkökulmia ja siksi leiri on aina innostava myös valmentajille ja apuvalmentajille. 

”Kurssilla oli mahtava ilmapiiri ja vuorovaikutus toimi loistavasti! Vaikka osallistuin kurssille jo toiseen kertaan, tällä kertaa tosin apuvalmentajan roolissa, sain paljon uusia oivalluksia etenkin tiimityöskentelyyn liittyen. 

Maria Kukkula, apuvalmentava opiskelija 

Tiimioppimisen Bootcamp jätti myös meille valmentajille todella kiitollisen ja mahtavan fiiliksen. Rakensimme yhdessä luottamuksen ilmapiirin, jossa yksilöt uskalsivat keskustella ja tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja ajatuksia. Kurssilla tapahtui jatkuvaa yhdessä oppimista tiimioppimisen teemojen ympärillä.

Sanna Tahlo, valmentaja 

Hauras puhe vahvistuu tuulessa

Kerta toisensa jälkeen leiri yllättää sillä, kuinka niin lyhyessä ajassa ehditään muodostaa psykologinen turvallisuus, jossa läsnäolijat rohkaistuvat olemaan täysin omia itsejään ja tuomaan esiin arkoja ja hiomattomia ajatuksiaan. Hauras puhe vahvistuu tuulessa ja näitä harkitsemattomia ajatuksia ja näkökulmia tarkastellaan hyväksyvässä ja uteliaassa ilmapiirissä, jolloin löydämme uudenlaisia tapoja nähdä tilanteita, kokemuksia ja kokonaisuuksia. 

Erittäin hieno kokemus, eri aloilta opiskelijoita eri opinto- ja elämäntilanteessa, siitä tuli mahtava kokonaisuus nuotion ääreen, missä saatiin paljon erilaisia näkökulmia asioihin.

Anonyymi palaute oppijalta 

Sain tiimioppimisen bootcampilla paljon uusia näkökulmia ja oivalluksia, jotka dialogin avulla käytävät harjoitukset mahdollistivat. Kurssin monipuoliset harjoitukset, tehtävät ja työkalut pitivät mielenkiinnon yllä ja motivaation korkealla sekä auttoivat katsomaan asioita useasta näkökulmasta.

Yllätyin positiivisesti, kuinka hyvin kurssilaisten keskenäinen luottamus ja toimiva dialogi kyettiin rakentamaan noinkin lyhyessä ajassa! Tämä mahdollisti sen, että sain kaiken irti tiimioppimisen bootcampista.

Tulen ehdottomasti viemään kurssin oppeja käytäntöön ja jatkan itsereflektiota kurssilla käytyjen työkalujen avulla.

Essi Viertola, apuvalmentava opiskelija 

Reflektoinnin avulla opit käytäntöön

Leirin päätteeksi pyysimme oppijoita lähettämään reflektoinnin siitä, miten he vievät saamiaan oppeja käytäntöön. Saimme hienoja kirjoituksia siitä, kuinka työkalut olivat jääneet kattavasti mieleen, ja osallistujilla oli hyviä konkreettisia suunnitelmia siitä, miten ja milloin he kokeilevat työkaluja käytännön tiimityöskentelytilanteissa. 

Tiimioppiminen kietoutuu ajatukseen siitä, että voimme olla yhdessä suurempaa kuin yksin. Se varustaa meidät yhdessä onnistumiseen johtavilla keinoilla ja toimintatavoilla. Maailma tarvitsee tiimioppijoita, jotta voimme ratkaista ihmistä suurempia haasteita.

Joni Ramu, valmentaja

Lähde mukaan oppimaan!

Kaikki opintokalenteri

Aloita näistä

Tiimioppimisen Bootcamp

Miten olla huippu tiimiläinen? Miten tehdä ryhmästä tiimi? Miten kasvattaa tiimistä osaamista synnyttävä tiimi?

  • Opintopisteet 2
  • Käynnissä
  • Englantia tarvitaan

Tarinat

Kaikki tarinat