Y-portfolio – opiskelijalta opiskelijoille

| Opiskelijakokemus

Havahduimme siihen upeaan faktaan, että Y-portfolio täyttää nyt kokonaisen vuoden! Y-portfolion avulla opiskelijat ovat voineet opinnollistaa omaa toimintaansa opintojen ulkopuolella ja saamaan opintopisteitä suoritetuista yrittäjyyshaasteista ja yrittäjyystaitojen kehittämisestä. Y-portfolio on syntynyt opiskelijan ideasta ja aloitteesta!

Yhteyshenkilö

Pauliina Waters

Kirjoittaja

Idean synty

Santeri Tuovila toi idean esille toimiessaan HUBSilla (tuolloin vielä Y-kampus) Student Activatorina vuosina 2016-2018. ”Ajattelin, että on palkitsevaa, kun opiskelijat pääsevät kertomaan ajan kanssa kaikesta siitä mitä tekevät opintojen ulkopuolella. Tämä loisi tekijäyhteisöä yliopiston sisälle. Se kiinnosti ja Y-portfolio vaikutti helpolta tavalta päästä lähemmäs tavoitetta” Santeri kertoo.

Koska idea on tullut opiskelijalta Tampereen korkeakouluyhteisössä, on Y-portfolio myös räätälöity juuri opiskelijoiden tarpeet huomioiden.

Kehittämisprosessi

Santeri kertoo, että hän oli itsekin mukana kehittämisprosessissa. Monet keskustelut Y-portfolion starttaamisesta johtivat siihen, että idea selkeästi haluttiin eteenpäin.

Mietimme Y-tiimissä, miten Y-portfolio voitaisiin toteuttaa, kuka sitä ohjaa, missä rekisteröidään opintopisteet, sekä millainen kurssikuvaus sille tulisi tehdä

Santeri Tuovila

Sparrailun ja mietinnän jälkeen Y-portfolio esiteltiin opetushallinnossa, josta tuli hyväksytty päätös, sekä jatko-ohjeet. Esittelyn tukena toimi Turussa käytetty yrittäjyyspassi, joka oli hyvä vertailukohde tulevan Y-portfolion toimivuuteen.

Miltä tuntui osallistua itsesuunnittelemalleen opintojaksolle?

Santeri osallistui myös itse Y-portfolioon, kun opintojaksolle pääsi mukaan. Santeri kertoo, että osallistuminen kurssille tuntui hyvältä. Hän pääsi antamaan panoksensa kurssille ja reflektoimaan omia viidennen opintovuoden kokemuksiaan. Santeri mainitsee, että Y-portfolion reflektointisessioon osallistuneet olivat jopa vähän ihmeissään siitä, mitä kaikkea voi saada aikaan, kun vain lähtee tekemään. Erityisesti vuoden sisällä, missä ajassa Santeri itse suoritti Y-portfolion.

Santeri haluaa antaa erityiskiitoksen HUBSin valmentajalle, Maria Ruokoselle. ”Maria liitti EntreCompin mukaan kurssiin, ja sen kautta opin käsittämään omia yrittäjän ja johtajan taitojani, sekä myös analysoimaan niiden ihmisten osaamista, joiden kanssa olen tekemisissä ja näin ollen myös mukautumaan.”

Jatko

Santeri kertoo, että Y-portfolio on hyvä alku, jota voi lähtee kehittämään eteenpäin, ja hän toivookin, että päästäisiin yhä pidemmälle itseohjautuvissa ja yhteisöllisissä oppimismuodoissa.

Y-portfolio onkin saavuttanut paljon vuoden aikana: kurssille on osallistunut yli 80 opiskelijaa ja opintopisteitä on jaettu jo 300! Y-portfoliosta on myös lähtenyt monet liikeideat kukkimaan ja se on myöskin antanut tukea ja itsevarmuutta tuleville nuorille yrittäjille.

Jenita ja Jonna kertoivat omassa tarinassaan, että ”Saimme kurssilta uskallusta, rohkeutta ja luottamusta, sekä varmuutta siihen, että meistä on yrittäjiksi ja pystymme lähtemään kohti omaa yritystä.” 

Timur ja Tao taas omassa Y-kampus-tarinassaan kehuivat Y-portfolion itsenäistä suoritustapaa ja kuinka se reflektoi millaisia he ovat.

Y-portfoliosta on moni eri alan yrittäjä ottanut vauhtia:

Tarinat

Kaikki tarinat