Omannäköisistä yrittäjyysopinnoista rohkeutta ja luottamusta

| Opiskelijakokemus

Elokuva- ja TV-alan opiskelijat Jenita ja Jonna jakavat kokemuksiaan Y-portfoliosta.

Yhteyshenkilö

Pauliina Waters

Kirjoittaja

Joustava ja itsenäinen tapa kartuttaa yrittäyysosaamista

Y-portfolion ideana on kerätä ja kehittää omia yrittäjätaitojasi, vaikkapa lukemalla kirjoja tai käymällä tapahtumissa ja raportoit saamistasi opeista. Valinta on sinun!

Y-portfolio suunnitellaan juuri sinun yksilöllisiä tavoitteitasi mielessä pitäen yhdessä valmentajan kanssa. Riippuen siitä, kuinka laajasti haluat kerätä ja kehittää omia taitojasi, voit saada jopa 20 opintopistettä Y-portfoliosta. Opintojakson lopulla reflektoit oppimaasi keskustelun eli dialogin avulla. Y-portfolion voi suorittaa myös yhdessä kaverin kanssa, jos yksintyöskentely ei nappaa!

Tavoitteena lisää rohkeutta ja uskallusta

Elokuva- ja tv-ala on hyvin yrittäjäpainotteista, joten Jenita ja Jonna halusivat saada mahdollisimman paljon tietoa yrittäjyydestä ja päättivät sukeltaa heti Y-portfolion syövereihin. Odotukset Y-portfoliosta olivat erilaiset: Jenitan lähipiirissä ei yrittäjiä ole ollut, joten yrittäjyys ei ole tullut tutuksi niin hyvin. Jonnalla taas on kokemusta yrittäjyydestä, sillä hänen isänsä on toiminut yrittäjänä kuusi vuotta ja Jonna on päässyt seuraamaan sivusta, millaista yrittäjyys on.

Jenita ja Jonna odottivat, että Y-portfolio toisi heidän omat vahvuutensa ja heikkoutensa esille yrittäjyyden suhteen. He halusivat onnistua luomaan opintojakson kautta pohjaa yrittäjyydelle, keräten tietoa mihin voisivat olla yhteydessä yritystä perustettaessa ja mistä he voisivat löytää apua tilanteen vaatiessa. Opiskelijat tahtoivat myös saada rohkeutta ja uskallusta yrityksen perustamiseen, ja luottoa vastoinkäymisistä selviämiseen.

Monipuolinen sisältö oppimisen välineenä

”Olemme haaveilleet yhteisestä yrityksestä, mikä ajoikin meidät HUBSin opintoja kohti”, Jenita ja Jonna kertovat. He laativat yhdessä suunnitelman, miten opinnot suoritetaan, sekä aikataulun, jotta opiskelutahti pysyisi tasaisena. He päättivät suorittaa Y-portfoliossa kymmenen opintopistettä, jotta saisivat mahdollisimman monipuolista sisältöä.

Jenita ja Jonna kävivät muutamassa Ensimetrin järjestämässä seminaarissa, joista he kirjoittivat myös raportit. Lisäksi he hyödynsivät CampusOnlinen tarjoamia verkkokursseja ”Yrittäjäminä ja sen kehittäminen”, jossa keskityttiin yrittäjyyden vahvuuksiin ja heikkouksiin ja itsensä kehittämiseen, ja ”Ideasta yritykseksi”, joka painottui enemmän oman yrityksen perustamiseen ja mitä kaikkea siihen vaaditaan sekä hahmottelemaan pohjaa omalle yritykselle.

Jenita ja Jonna lukivat kolme yrittäjyyteen pohjautuvaa kirjaa omien mielenkiintojen mukaan, joista he kirjoittivat raportit. He mainitsevat erityisesti kirjan Taivas + Helvetti, josta he saivat rohkeutta suunnata omia unelmia kohti.

Haasteista irti vain positiivista

Haasteilta Jenita ja Jonna eivät täysin välttyneet. Seminaarit, joihin he olisivat halunneet osallistua, olivat vain yrittäjille. Onneksi löytyi kuitenkin muutama tilaisuus, joissa he pääsivät käymään. Jenita ja Jonna olisivat halunneet käydä myös oman alansa tuottajien tapahtumassa, mutta se peruttiin järjestäjien toimesta.

Koronatilanne hankaloitti muutenkin, sillä podcastin teko jäi kesken. He kuitenkin lukivat yhden kirjan lisää ja kirjoittivat blogikirjoituksia podcastin sijasta. Haasteet eivät Jenitaa ja Jonnaa haitanneet, vaan he löysivät uusia ratkaisuja, ja pääsivät sisällyttämään uudenlaista sisältöä Y-portfolioonsa.

Vahvuutta yhdessä työskentelystä

Jenitan ja Jonnan uteliaisuus itsenäisyyttä, vapautta ja vastuuta kohtaan heijastuivat jo Y-portfolion opinnoissa, sillä he saivat itse valita vapaasti, miten opintojakson suorittavat.

”Yksi Y-portfolion vahvuuksista oli se, että saimme päättää montako opintopistettä haluamme suorittaa ja millä tavoin, ja näin pääsimme muokkaamaan opinnoista meidän näköisemme.”

Jenita Laine ja Jonna Ahvonen
4.vuoden Elokuva- ja TV-alan opiskelijat

He myös mainitsevat, että ”jokainen opiskelija alasta riippumatta pystyy saamaan kurssista paljon irti, suunnittelemalla opinnot niin, että hyötyy niistä myös opiskelemansa alan näkökulmasta.”

Jenita ja Jonna pitivät siitä, että opiskelu Y-portfoliossa oli hyvin itsenäistä. Heille vahvuus oli siinä, että heillä oli toisensa ja kurssin pystyi suorittamaan yhdessä, jonka he kokivat hyödylliseksi tulevaisuudessa, kun yhteinen yritys perustetaan. He kehottavat opiskelijoita osallistumaan kurssille, vaikka kurssin itsenäisyys mietityttää: Y-portfolion valmentajan, Marian, kanssa voi järjestää tapaamisia omien tarpeiden mukaan tai suorittaa kurssi yhdessä kaverin kanssa.

Hauskana asiana Y-portfolion teossa Jenita ja Jonna mainitsevat podcastien teon, sillä jaksojen aikana he pääsivät juttelemaan omista näkökulmistaan ja oppimistaan asioista. Ja oli heillä hauskaakin jaksoja tehdessä!

Y-portfoliosta käytäntöön

Jenita ja Jonna kertovat, että opintojakson aikana mieleen on jäänyt monia asioita, kuten mihin ottaa yhteyttä, kun perustaa yritystä, mitä kautta saa rahoitusta ja tukea ja mistä yrityksen perustaminen ylipäätään alkaa. He suunnittelivat myös omaa yrittäjyyspolkuaan, joka auttoi selvittämään, milloin heidän olisi parasta lähteä perustamaan yritystä.

Y-portfolion aikana Jenita ja Jonna oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja tiedostamaan, mitä taitoja ja osaamisia kannattaa vielä kehittää matkalla kohti yrittäjyyttä.

Saimme Y-portfoliosta uskallusta, rohkeutta ja luottamusta, sekä varmuutta siihen, että meistä on yrittäjiksi ja pystymme lähtemään kohti omaa yritystä.

Jenita Laine ja Jonna Ahvonen
4.vuoden Elokuva- ja TV-alan opiskelijat

Heräsikö kiinnostus Y-portfoliota kohtaan?

Y-portfolion kick start -tapaaminen on joka periodissa!

Hyppää mukaan

Kaikki opintokalenteri

Osaamisen soveltaminen

Y-portfolio

Muuta yrittäjyys- ja työelämätaitojesi kehittäminen opintopisteiksi!

  • Ilmoittautuminen auki
  • Opintopisteet 1-20

Tarinat

Kaikki tarinat