Persoonallisuudet tiimityössä

| Oivalluksia

Mitä olen oppinut persoonien vaikuttamisesta tiimityöskentelyyn?

Yhteyshenkilö

Profiilikuva

Pinja Tiensuu

Growth Hacker

Toisen vuoden hallintotieteiden opiskelija ja HUBS-ideologiaan hurahtanut optimisti. Unelmani on perustaa ja vetää HUBS esiintymiskerhoa tänä keväänä.  

Telegram: @Pinzatie

Olen Pinja ja työskennellyt nyt pari kuukautta HUBS:n Growth Hackers -opiskelijatiimissä. Tämä on ensimmäinen työpaikkani, jossa olen päässyt kehittämään erityisesti tiimityötaitoja. Ensimmäisten kuukausien aikana harppaukset omassa osaamisessani ovat olleet suuria ja haluankin nyt jakaa rehellisiä omakohtaisia kokemuksia tiimissä työskentelystä.

Mielestäni eri persoonallisuuksien tai persoonallisuuspiirteiden arvostaminen ja erilaisten työskentelyluonteiden erityispiirteiden huomioiminen on liian vähäistä vallitsevassa työkulttuurissa. Minulla on kokemusta useista työpaikoista, joissa työntekijää hiotaan organisaation tarpeiden mukaiseksi työläismuurahaiseksi. Olen kuitenkin työntekijänä kokenut kyseisen toiminnan myrkylliseksi ja harmilliseksi, sillä oman potentiaalin valjastaminen työelämään jää vähäiseksi.

Persoonien voimaannuttaminen on vaikea taito – saatamme olla tietoisia niiden hyödyistä, mutta silti kykenemättömiä toteuttamaan niitä. HUBS:lla työskennellessäni olen oppinut, miten omat ajattelumallit saattavat vaivihkaa tulla tiimityöskentelyn tielle. Kerron tekstissä oivalluksestani persoonien välisen dynamiikan vaikutuksesta tiimityöhön ja toivon pystyväni välittämään sinulle kokemani ahaa-elämyksen.

Miten persoonallisuudet ilmenevät tiimityöskentelyssä?

Monille persoonallisuudet lienevät jo perustietoa, mutta selitän ne varmuuden vuoksi lyhyesti.  Persoonallisuudet ovat suhteellisen pysyviä yksilöllisiä reagointitapoja ympäristöön, mitkä rakentuvat dynaamisesti luonteenpiirteistä, tunteista, motiiveista, arvoista ja tavotteista (Yle, 2017). Eroja on esimerkiksi sosiaalisuudessa, spontaanisuudessa, intuitiivisuudessa ja päätöksenteon perusteissa (Mayers-Briggs tyyppi-indigaattori).

Persoonallisuudet, tai tarkemmin niiden erot, vaikuttavat tiimissä työskentelyn dynamiikkaan. Teemme usein persoonallisuuteen liittyviä peukalosääntöjä työkavereista, kuten: ”Henkilö X on luotettava, koska hoitaa kaiken aina ajoissa”, ”Henkilö Y suhtautuu varautuen muutoksiin” tai ”Z on ahkera, mutta herkkä kyseenalaistamaan”. Peukalosäännöt eli heuristiikat ovat vakiintuneita ongelmanratkaisumalleja tai -sääntöjä eri arkielämän tilanteisiin (Peda.net). Ne helpottavat työkaverin toiminnan ennakoimista, mutta saattavat toisaalta johtaa harhaan. Työkaveriin kohdistuviin oletuksiin kannattaakin siksi suhtautua varauksella. Persoonallisuuserot vaikuttavat tiimin sisäiseen kanssa käymiseen ja ilmenee esimerkiksi työnjaossa, toisten työkavereiden suosimisessa tai vaikka työpaikan tabuissa.

Peukalosäännöt helpottavat työkaverin toiminnan ennakoimista, mutta saattavat myös johtaa harhaan

Työelämäsuhteiden ongelmat ovat usein ymmärtämisen ongelmia

Olen tiimityöskentelijänä luonnostaan järjestelmällinen, oma-aloitteinen ja sosiaalinen. Hyökkään usein ensimmäisenä vapaaehtoisena uusien tehtävien kimppuun. Minulle turhautumista on aiheuttanut muun muassa tilanne, jossa olen kokenut mielestäni ylimääräistä vastuuta tiimikaverille kuuluvasta työtehtävästä. Kollegan toiminta alkoi ärsyttämään, kun koin hänen tulleen oman suoriutumiseni tielle.

Havaittuani tiimikaveriini kohdistuvan turhautumisen istuin alas miettimään ratkaisuja tilanteeseen. Miten voisin kannustaa häntä työskentelytavan muuttamiseen? Tajusin, ettei ongelma ollutkaan varsinaisesti työkaverissa, vaan omat tulkinta- ja toimintatapani olivat osittain ajaneet ongelman kehkeytymiseen. Sen sijaan, että työkaverini olisi ollut minua laiskempi, kyse olikin minun omasta tavastani rohmuta vastuuta ja työtehtäviä. Vielä pidemmälle ajateltuna ymmärsin oman ”työdriveni” etäännyttäneen minua tiimin osallistamisesta. Todellisuudessa minulla ei ollut oikeaa syytä kokea huolta tiimiläisen työtehtävistä, sillä hän oli hoitanut hommansa hyvin.

Omat tulkinta- ja toimintatapani olivat osittain vaikuttaneet ongelman kehkeytymiseen

Itsereflektio toi mukanaan tärkeän oivalluksen oman persoonallisuuteni heikkouksista. Pidin oma-aloitteisuutta ja toimeliaisuutta hyvinä ominaisuuksina, mutta huomasin niiden olevan pahimmillaan tiimityön este. Rohmusin työnteon vastuuta herkästi itselleni, enkä ymmärtänyt jakaa sitä muille. Minulla oli myös tiedostamaton oletus siitä, että tiimikaverit ojentaisivat auttavan kätensä yhtä oma-aloitteisesti kuin minä itse tekisin. Muut ryhmän jäsenet eivät kuitenkaan ajattele identtisesti kanssani. Päinvastoin saatan välittää itsestäni tahattomasti yltiömäisen itsepärjäävää mielikuvaa. Eihän tiimikaveri edes tajua minun tarvitsevan apua! Kollegani ovat jopa saattaneet kokea yhteistyön kanssani luotaantyöntäväksi.

Persoonien luonne on katsojasta riippuvainen

Yleisesti hyvinä pidetyt ominaisuudet saattavat siis kontekstista riippuen olla jopa myrkyllisiä. Sen sijaan esimerkiksi epäsosiaalinen persoona voi ”odotuksien vastaisesti” olla ryhmän paras tiimipelaaja. Esimerkiksi meidän nykyinen tiiminvetäjämme Annika kuvailee itseään hyvinkin introvertiksi, mutta en voi kuvitella hänessä mitään korjattavaa nykyisessä roolissaan. Mielestäni yhtäkään persoonaa tai persoonallisuuspiirrettä ei kannata ujuttaa sellaiseen muottiin, johon se ei sovi, vaan pyrkiä kukoistamaan ja kehittämään yksilöllisiä voimavaroja. Annikalla on esimerkiksi upea ja ainutlaatuinen johtajapersoona, jota ei voi kopioda. Ainutlaatuisuus onkin persoonallisuuksien vahvuus.

Reflektio, reflektio, reflektio

Opin minulla olevan vielä pitkä matka hyväksi tiimipelaajaksi. Ratkaisuksi kokemaani ongelmaan löysin lopulta itseni kehittämisen tiimiläisenä. Jatkossa kiinnitän huomiota muiden osallistamiseen, vastuun jakamiseen ja keskinäiseen luottamukseen. Koska osaan jo oma-aloitteisuuden ja toimeliaisuuden jalon taidon, voisin auttaa muita tiimiläisiä taitojen kehittämisessä. Olen hyvä hoitamaan tiimissä oman osuuteni, mutta muiden ihmisten voimaannuttaminen olisi minulle uusi virstanpylväs.

Ratkaisuksi ongelmaan löysin lopulta itseni kehittämisen tiimiläisenä.

Kannustankin jokaista harrastamaan oman persoonan kriittistä itsereflektointia riippumatta siitä, puhutaanko työ- vai arkielämästä. Tiimityössä koen kuitenkin persoonien ymmärtämisen ja niillä pelaamisen vielä muita työmuotoja tärkeämmäksi, sillä työn tekeminen ja sen ymmärtäminen tapahtuu vielä intensiivisemmässä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tiimityöskentely vaatii joskus hyvinkin vastakkaisten persoonallisuuksien positiivista synergiaa, mutta taito on opeteltavissa – oikeastaan jopa palkitsevaa.

Tässä pari vinkkiä oman persoonallisuutesi ja työelämätaitojesi kehittämiseen!

Pinja on yksi meidän opiskelijatiimiläisistä Growth hackereista! Kiinnostaako sinua pesti? Hae mukaan vuodelle 2022!

Lähteet:

Tarinat

Kaikki tarinat