Kesähaasteista ratkaisuja yrityksen kehittämiseen

| Kumppanikokemus

Kesällä 2020 ratkottiin seitsemän kumppanin haasteita monialaisten opiskelijatiimien kanssa

Yhteyshenkilö

Saara Eriksson

Kehittämisasiantuntija, Projektipäällikkö @Sprint

+358405425740

Kirjoittaja

Touko-kesäkuussa 2020 järjestimme ensimmäisen kerran HUBSin (tuolloin Y-kampus) kesäopintoja. Innovaatiohaasteet -opintojakson pohjalta rakennettiin Kesähaasteet 2020 -toteutus, jolla pyrimme tukemaan opiskelijoita COVID-19 -epidemian aiheuttamassa haastavassa kesätyö- ja harjoittelutilanteessa.

Koronan vuoksi koko Kesähaasteet -kurssi toteutettiin verkossa eri työkaluja hyödyntäen, tehden tästä ensimmäisen täysin onlinena toteutetun Innovaatiohaasteet -opintojakson.

Kesähaasteet 2020 toteutuksessa oli mukana organisaatioita eri toimialoilta monipuolisine toimeksiantoineen.

  • Cireco
  • Mediconnection
  • Modeliver
  • Nordic Shaving Company
  • Skilloon
  • Taskutuutori
  • Tredu

Monialainen opiskelijajoukko

Kesähaasteisiin osallistui 49 opiskelijaa eri kansallisuuksista, vuosikursseilta ja aloilta. Mukana oli muun muassa liiketalouden, tietojenkäsittelyn, konetekniikan, palveluliiketoiminnan, kansainvälisen liiketoiminnan, biotuote- ja prosessitekniikan sekä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijat jaettiin monialaisiin tiimeihin, jotka kehittivät kuuden viikon ajan luovia ja kekseliäitä ratkaisuja toimeksiantajien tuomiin tosielämän haasteisiin. Kurssille muodostettiin opiskelijoista myös backoffice -tiimi, joka tuki innovaatiotiimejä heidän toiminnassaan sekä harjoitteli organisaation sisäisiä tukitoimia, kuten markkinoinnin, viestinnän ja HR:n tehtäviä.

Muotoiluprosessi kurssin pohjana

Kurssin rakenne perustui muotoiluprosessin vaiheisiin: tiimiytyminen, asiakasymmärrys, ongelman määrittely, ideointi, idean validointi, prototyyppi, testaaminen ja ratkaisun esittely. Toimeksiantajat osallistuivat prosessiin jakamalla ymmärrystä ja tietoa toiminnastaan sekä antamalla palautetta ideoista ja ratkaisusta läpi kurssin.

Mielekästä ja tuloksellista opiskelijayhteistyötä

Kesähaasteisiin osallistuneiden organisaatioiden tunnelmia seurattiin paitsi kurssin aikana erilaisilla välipalautteilla, myös kurssin päättymisen jälkeen toimeksiantajien palautekyselyllä. On ollut ilo huomata, että poikkeuksellisesta toimintatavasta eli täysin etänä verkon kautta työskentelystä huolimatta Kesähaasteet -kurssi oli monin tavoin positiivinen kokemus niin kumppaneille kuin opiskelijoille.

Oman ryhmäni osalta olin todella tyytyväinen lopputulokseen ja monia ideoita esimerkiksi paketointiin liittyen tullaan varmasti hyödyntämään. Myös ryhmän tekemän asiakaskyselyn tulokset antoivat meille arvokasta tietoa ja opiskelijoiden tuottama verkkokaupan malli toimi ajatuksena siitä, mihin suuntaan uutta kauppaamme viedään.

Verkkokauppauudistustuksen aloitimme jo – tämän kurssin innoittamana nopeammalla aikataululla kuin oli tarkoitus! Monta hyvää asiaa syntyi tästä kurssista ja bonuksena oman ryhmäni opiskelijat olivat tosi kivoja ja symppiksiä.

Onerva Tikkinen
Omistaja ja toimitusjohtaja, Nordic Shaving Company

Palautekyselyn perusteella 75 prosenttia kumpppaneista oli todella tyytyväisiä saamaansa ratkaisuun ja 25 prosentin mielestä ratkaisu jopa ylitti odotukset. Kumppanikokemukseen oli todella tyytyväisiä 50 prosenttia vastaajista ja 50 prosentilla kokemus ylitti odotukset. Kaikkien palautekyselyyn vastanneiden toimeksiantajien mielestä opiskelijoiden luoma ratkaisu auttoi kehittämään omaa yritystä / organisaatiota.

Opiskelijat olivat todella aktiivisia ja osaavia, he kyselivät ja kuuntelivat ja työstivät asioita keskustelujen pohjalta eteenpäin, lähes ammattimainen lopputulos.

Palaute Kesähaasteiden kumppanilta

Tulos oli sellaisenaan esityskelpoinen ja valmis kehitystyön työkaluksi.

Palaute Kesähaasteiden kumppanilta

Opiskelijat olivat erittäin hyvin valmistelleet materiaalin joka vaiheeseen. He myös aidosti olivat kiinnostuneet projektista syvemmin.

Palaute Kesähaasteiden kumppanilta

Kehitysideoita kumppaneilta

Kehitystoiveita toimeksiantajilta tuli kurssin aikataulutukseen; muun muassa ohjausaikoihin olisi haluttu varautua paremmin ja loppuesityksiin olisi voinut käyttää vielä enemmän aikaa.

Kesähaasteiden valmentajat ovat purkaneet kurssin onnistumiset ja kehityskohteet niin opiskelija- ja kumppanipalautteiden kuin omien havaintojen ja kokemusten pohjalta. Saadut opit hyödynnetään tulevan lukuvuoden opintojaksojen suunnittelussa.

Valmentajatkin tyytyväisiä kesän kokonaisuuteen

Kesähaasteet suunnitteli ja valmensi HUBSin tiimiin keväällä 2020 liittyneet uudet vahvistukset, Minttu Ripatti ja Joni Ramu. Lisäksi valmentajina toimivat Raúl Berlanga Zárate HUBSilta, Jussi Hannunen TAMKin Learning Labista backoffice -tiimin kanssa sekä kurssin suuren suosion vuoksi Proakatemialta lainatut apuvalmentajat.

Oppimistavoitteiden lisäksi Innovaatiohaasteiden on tarkoitus jakaa korkeakoulujen osaamispääomaa  yrityksille. Haluamme tukea kehitystä ja rakentaa osaltamme siihen suotuisaa ekosysteemiä.

Kesähaasteissa eri toimialojen yritykset jakoivat haasteensa kanssamme, joista muotoiltiin toimeksiannot opiskelijoiden ratkaistaviksi. Valmensimme monialaisia ja monikansallisia opiskelijatiimejä luomaan toimivia ja hyödyllisiä ratkaisuja käyttäen asiakaslähtöistä muotoiluprosessia. Jokainen kumppani koki loppuratkaisun auttavan yrityksen kehittämisessä.

Joni Ramu
HUBSin valmentaja

Mekin halutaan mukaan, miten toimimme?

Etsimme jatkuvasti uusia kumppaneita luomaan ja kehittämään uutta yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön osaavien opiskelijoiden kanssa.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä Joniin ja jutellaan tarkemmin organisaationne tarpeista ja erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista!

Kannattaa myös tutustua kulttuuriimme – jaammeko samanlaiset arvot?

Yhteyshenkilö

Joni Ramu

Jos haluat jutella organisaatiosi tarpeista ja mahdollisuuksista, kilauta tai laita viestiä Jonille!

Tarinat

Kaikki tarinat

Neljä ihmistä poseeraa innokkaasti.

Vuosi HUBSilla: Kolme oivallusta työelämästä

HUBSin yhteisökoordinaattori Ira hyppäsi mukaan HUBS-tiimiin tammikuussa 2023 valmistuttuaan Tampereen yliopistosta kasvatustieteiden maisteriksi. Nappaa nyt talteen Iran ensimmäisen HUBS-vuoden tärkeimpiä oppeja!