Sprintin kaksi Zoom host -opiskelijaa kampuksella

Kehittymiskykyä ja intoa työskennellä opiskelijoiden kanssa

| Kumppanikokemus

Fortum osallistui toimeksiantajana Sprint Innovation Festivaliin syksyllä 2021. Yritys on mukana Sprintin kumppanina myös 2022! Kysyimme Fortumin Anna Ahokkaalta ja Annika Sormuselta millainen kokemus Sprintin kumppanuus oli ja millaisin odotuksin he lähtevät tulevan syksyn tapahtumaan.

Yhteyshenkilö

Saara Eriksson

Kehittämisasiantuntija, Projektipäällikkö @Sprint

+358405425740

Kumppanikokemuksen kokosi Saara.

Anna Ahokas on Senior Manager, Employer Branding ja Annika Sormunen Research Collaboration Lead Fortumilla. Lähdette mukaan Sprint Innovation Festivalin kumppaniksi toista vuotta peräkkäin – mikä innosti lähtemään uudelleen Sprintiin?

”Viime vuonna Sprint järjestettiin etänä ja tänä vuonna on tarkoitus tehdä homma livenä. On kiva nähdä Sprint myös tässä muodossa, ja päästä itsekin keskustelemaan kasvotusten opiskelijoiden kanssa”, Annika Sormunen kertoo.

Sprint Innovation Festival on Tampereella vuosittain syksyllä järjestettävä viiden päivän mittainen tapahtuma, jossa korkeakouluopiskelijat Tampereelta ja yhteistyökorkeakouluista ratkovat organisaatioiden ajankohtaisia haasteita. Haasteet voivat liittyä alan kehittämiseen, uuden liiketoiminnan tai planetaarisen ongelman ratkaisemiseen. Sprintissä opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimissä ja kunkin kumppanin haastetta ratkoo 4-6 tiimiä, joten kumppaniorganisaatio saa kuulla useamman ratkaisuidean esittämäänsä haasteeseen. Sprintin viitekehyksenä toimii design prosessi, jonka avulla opiskelijoita valmennetaan luomaan dataan ja asiakaslähtöisyyteen perustuvia ratkaisuja.

Millaista opiskelijoiden kanssa työskentely oli?

Vuonna 2021 Sprint järjestettiin jo toista kertaa kokonaan virtuaalisesti. Yhä paremmiksi hiottujen käytäntöjen, kuten haasteissa Zoom-ohjaajina toimineiden opiskelijoiden tuella, näinkin massiivisessa verkkotapahtumassa on mahdollista saavuttaa turvallinen ja innostava työskentelyilmapiiri. Annika Sormusen mukaan ideointi sujui hyvin myös etänä, vaikkakin siihen saisi varmasti vielä enemmän voimaa, kun sitä tehtäisiin yhdessä kasvotusten.

Fortumin haaste Sprintissä 2021

Opiskelijoille tehdyn palautekyselynkin perusteella tiimeissä syntyi luottamusta; ”Koetko tiimissä syntyneen luottamusta tiimin jäsenten välillä viikon aikana?” kysymykseen vastanneiden keskiarvo oli 4 (asteikolla 1 ei lainkaan – 5 erittäin paljon).

Opiskelijat olivat innostuneita ja innovatiivisia löytämään ratkaisuja haasteisiin. He myös ottivat hyvin palautetta vastaan ja todella panostivat esityksiin, jotta idea välittyisi hyvin.

Annika Sormunen
Research Collaboration Lead
Fortum

Mitä Sprinttiin osallistuminen vaatii kumppanilta?

Sprintin kumppanuus alkaa jo keväällä, kun yhteistyöstä keskustellaan ja sopimusasiat laitetaan kuntoon. Seuraavaksi on vuorossa haasteen muotoilu, johon kumppani saa aina halutessaan apua HUBSin Sprint-tiimin asiantuntijoilta. Kumppanit toimittavat myös etukäteen markkinointimateriaalia tapahtuman viestintää varten; Sprintiin osallistuvat opiskelijat saavat ilmoittautuessaan toivoa minkä haasteen parissa työskentelisivät mieluiten.

Tapahtumaviikolla kumppanin edustajia tarvitaan mukaan

Viikon aikana opiskelijatiimit voivat olla myös erikseen yhteydessä kumppanin edustajiin kysyäkseen lisätietoja tai neuvoa.

Sprint innovointiviikon sisältö viikonpäivittäin kuviona
Sprint Innovation Festival: Kumppanin rooli tapahtumaviikolla

”Käytännön asioiden järjestämisestä meillä vastasi pari henkilöä ja Sprint-viikolla bisnesyksiköstä oli mukana muutama henkilö tuomaroinnissa. Sprint-viikolla huomattiin, että ohjauksessa olisi hyvä olla väkeä myös bisnesyksiköistä, jotta opiskelijat saavat parhaan mahdollisen ohjauksen.

Anna Ahokas
Senior Manager, Employer Branding
Fortum

Millaisia Sprintin kumppanit ovat?

Sprint Innovation Festivalin kumppaniksi voi lähteä niin yritys, julkinen toimija kuin järjestökin ja näitä kaikkia Sprintissä on tapahtumassa kymmenen vuoden aikana myös ollut. Tärkeintä on halu kehittää omaa toimintaa ja innostus toimia yhdessä opiskelijoiden kanssa!

Sprint Innovation Festivalia suosittelen organisaatioille, joilla on haasteita mihin tavallinen kuluttaja tai opiskelija voi löytää ratkaisuja. Liian teknisiin ja teollisuuden prosesseihin liittyviin haasteisiin voi olla vaikea tarttua. 

Annika Sormunen
Research Collaboration Lead
Fortum

Uudella haasteella syksyyn

Fortum on mukana myös syksyn 2022 Sprint Innovation Festivalissa uudella haasteella. ”On mahtavaa, kun kumppanuus syvenee pitkäkestoiseksi, silloin useimmiten oppiminenkin syvenee niin kumppanin organisaatiossa kuin meillä korkeakouluyhteisössä”, iloitsee Sprintin kumppanuuksista vastaava Sanna Tahlo.

Meillä on tällä kertaa haaste Consumer Solutions bisnesyksikön (vähittäismyyntiliiketoiminta) puolelta, ja haaste on sellainen mihin meistä kuka tahansa pystyy miettimään uusia ideoita. Jännä nähdä mitä opiskelijat keksivätkään!

Annika Sormunen
Research Collaboration Lead
Fortum

Tarinat

Kaikki tarinat