Kolme miestä istuu penkillä nuotion äärellä, keskimmäisellä kamera kädessä. Takana seisoo kaksi miestä, kaikki viisi katsovat kameran näyttöä.

Heimo Films avaa ajatuksiaan kestävästä yrittäjyydestä

| Yrittäjätarina

Nuorten yrittäjien missiona on auttaa asiakkaita kasvamaan videotuotannon keinoin.

Eettisyydestä, kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta puhutaan nykyään paljon monissa eri yhteyksissä. Yrityksillä on valtavasti valtaa, mutta sen mukana tulee myös vastuuta. Vastuullisuus ei ole yksin isojen yritysten asia, vaan jokainen, myös pieni yritys voi vaikuttaa omalla kestävällä toiminnallaan isoon kuvaan. Kliseisesti, pienistä puroista syntyy iso virta myös tässä tapauksessa.

Arvojen taustalla yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutus

Meillä Heimo Filmsissä on haluttu ottaa vastuullisuus ja kestävät arvot osaksi yritystoimintaa alusta asti. Taustalla on varmasti koulutuksemme TAMKin Proakatemialla. Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutus, jossa tehdään oikeaa yritystoimintaa, mielletään helposti kapitalistiseksi bisneskouluksi, mutta uskallamme väittää, että Proakatemia on humanistisin koulutus koko Tampereen korkeakouluyhteisön koulutustarjonnassa.

Tiimeissä opiskellessa ihmiset kohtaavat toisensa aidosti ihmisinä. Koetuksella ovat henkilökemiat, tiimiyrityksen sisäiset asiat sekä myös ihmisten henkilökohtaisen elämän arvomaailma ja haasteet. Näistä asioista myös opitaan tekemisen kautta valtavasti ja ihmissuhdetaidot kehittyvät. Proakatemialla opitaan asioista, mutta ennen kaikkea siellä opitaan ihmisistä.

Kestävyys ei tarkoita pelkästään vihreitä arvoja

Heimo Filmsissä kestävä yrittäjyys tarkoittaa (ennen kaikkea) vakaata, perusteellista ja määrätietoista kasvua. Pikavoittoja ei haeta, vaan kasvu tehdään huolella, jotta kaikki yrityksen toiminnot ehditään päivittää uudelle tasolle.

Missiomme on auttaa myös asiakkaita kasvamaan videotuotannon keinoin, jolloin positiivinen vaikutus kertaantuu.

Samalla panostetaan työntekijöiden koulutukseen, jotta osaaminen on hyvällä tasolla ja toiminta kestävällä pohjalla. Rekrytointiprosessissa henkilökemiat ja sopeutuminen tiimiin ovat jopa tärkeämpi asia, kuin suoranainen osaaminen, jota voidaan kehittää ja harjoitella. Näin varmistamme sen, että rekrytointi on pitkäaikainen.

Vastuu yhteiskunnasta ohjaa toimintaa

Yritys ei ole irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta, josta kannamme kaikki yhdessä vastuuta. Tämä kannattaa tehdä hallitusti, ja esimerkiksi Heimossa tehtiin jo toisen toimintavuoden alkajaisiksi vastuullisuussuunnitelma.

Se ilmenee meillä esimerkiksi juuri tällaisen HUBSinkin kanssa tehtävän yhteistyön kaltaisina toimenpiteinä, vakaiden, kaksisuuntaisesti toimivien alihankintasuhteiden rakentamisella, mentorointina ja nuorten aloittelevien yritysten sparrailuna. Heimon toimintafilosofian ytimessä on yhteisöllisyys ja ajatus siitä, ettei kukaan jää yksin.

Luonto inspiraation lähteenä

Suomen luontoa ei voi liikaa hypettää, varsinkaan tällaisena upeana, lumisena pakkastalvena. Se on kiinteä osa Heimon brändiä ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa. Asiakkaita viedään laavulle nokipannukahveille, brändivideot kuvataan metsässä ja yhdessä rentoudutaan mökillä. Luonto mahdollistaa meille tämän kaiken, joten on ehdottomasti syytä antaa jotain takaisinkin.

Jokainen yritys määrittää itse, miten se varmistaa kestävyyden omassa toiminnassaan. Haastan kuitenkin jokaisen nykyisen ja tulevan yrittäjän siihen, että tämä tulee todella tehtyä: sekä suunniteltua että jalkautettua.

Jesse Eskelinen
Markkinointipäällikkö, Heimo Films Oy

Tarinan kirjoitti Jesse Eskelinen Heimo Filmsiltä.

Tarinat

Kaikki tarinat