Tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin perusteet

24H Online -kirjasto | Kestävän yrittäjyyden opinnot (TAU.YHT.KEYR) | Strateginen ajattelu

Tällä kurssilla tutustut tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin perusteisiin. Kurssin suoritettuasi

  • Ymmärrät ja osaat kuvailla aihepiirin keskeiset peruskäsitteet.
  • Ymmärrät ja osaat kuvailla ennakointiprosessin.
  • Ymmärrät ja osaat kuvailla arkipäiväisen tulevaisuusajattelun ja systemaattisen ennakointitoiminnan erot.

Tämä englanninkielinen johdantokurssi tarjoaa tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin perusteet sekä tekee tutuksi aiheen terminologian ja ennakoinnin prosessin. Lukemistona mm. yksi ennakoinnin perusartikkeleista, joka yhdistää ennakoinnin ja strategiatyön. Kurssin lisälukemisto tarjoaa mahdollisuuden syventyä tulevaisuuksien tutkimukseen ja ennakointiin opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan. Yhdistä tähän kurssit Types of Futures Knowledge ja Futures Studies and Foresight Methods, niin saat varsin kattavan perustiedon tulevaisuuksien tutkimisesta ja ennakoinnista.

Vierailevan valmentajamme, Mika Boedekerin tulevaisuustutkimuksen ja ennakoinnin kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä minimoduulista.

Kokonaisuudesta voit valita yhden, kaksi tai kaikki kolme. Opintojaksot ovat itsenäisiä verkko-opintoja.

Tulevaisuustutkimuksen ja ennakoinnin perusteet -opintojakso on tarjolla englanniksi, joten kurkkaa tarkemmat tiedot englanninkielisestä kuvauksesta.

Tervetuloa oppimaan!

Introduction to Futures studies and Foresight -opintojakso on osa 24H Online -kirjastoamme, joka koostuu erilaisista yhden opintopisteen verkko-opinnoista. Voit koostaa näistä itsellesi mieluisan ja tarpeellisen kokonaisuuden tai valita vain yhden – sinä päätät!

Kurssin tiedot

Opintopisteet: 1 Op

Tunnus: NN00FQ17-3002

Työskentelytapa: Itsenäinen

Vaatimustaso: Aloita näistä

Sijainti: Verkossa

Ajankohta: Jatkuva ilmoittautuminen

Huom: Tällä opintojaksolla tarvitaan englanninkielen taitoa

Ilmoittautuminen

Introduction to Future Studies and Foresight

Voit aloittaa heti Moodlessa. Katso ohjeet englanninkielisestä kurssikuvauksesta.

TAMK opiskelija
Pakki + opintojaksotunnus NN00FQ17-3002

TAU opiskelija
Ristiinopiskelupalvelu + opintojaksotunnus NN00FQ17-3002

Ongelmia Ristiinopiskelupalvelun kanssa? Katso ohjevideomme.

Avoin amk
Tälle opintojaksolle pääset mukaan myös avoimen amk:n kautta.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

Kuva Mika Boedekerista

Mika Boedeker

Lehtori, KTT, AmO
Liiketoiminta ja media
Tampereen ammattikorkeakoulu
mika.boedeker@tuni.fi