Tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin menetelmät

24H Online -kirjasto | Kestävän yrittäjyyden opinnot (TAU.YHT.KEYR) | Strateginen ajattelu

Tällä kurssilla tutustut tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin menetelmien perusteisiin.

  • Ymmärrät ja osaat kuvata valittuja skenaariomenetelmiä.
  • Ymmärrät ja osaat kuvata Delphi- ja Tulevaisuuspyörämenetelmien periaatteet.
  • Osaat alustavasti fasilitoida tulevaisuustyöskentelyä.

Tämä englanninkielinen kurssi opastaa valittuihin tavanomaisimpiin skenaariomenetelmiin, tutustuttaa asiantuntijapaneeleihin ja iteraatioon pohjautuvaan Delphi-menetelmään sekä suorien ja epäsuorien tulevaisuuden seurausten graafiseen visualisointiin Tulevaisuuspyörällä. Lopuksi tarjotaan eväitä tulevaisuustyön fasilitointiin. Lukemistona mm. kaksi fasilitaattorin käsikirjaa. Kurssin lisälukemisto tarjoaa mahdollisuuden syventyä tulevaisuuksien tutkimukseen ja ennakointiin opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan. Yhdistä tähän kurssit Introduction to Futures Studies and Foresight ja Types of Futures Knowledge, niin saat varsin kattavan perustiedon tulevaisuuksien tutkimisesta ja ennakoinnista.

Vierailevan valmentajamme, Mika Boedekerin tulevaisuustutkimuksen ja ennakoinnin kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä minimoduulista.

Kokonaisuudesta voit valita yhden, kaksi tai kaikki kolme. Opintojaksot ovat itsenäisiä verkko-opintoja.

Tulevaisuustutkimuksen ja ennakoinnin menetelmät -opintojakso on tarjolla englanniksi, joten kurkkaa tarkemmat tiedot englanninkielisestä kuvauksesta.

Tervetuloa oppimaan!

Lue lisää Futures Studies and Foresight Methods -opintojaksosta

Introduction to Futures studies and Foresight -opintojakso on osa 24H Online -kirjastoamme, joka koostuu erilaisista yhden opintopisteen verkko-opinnoista. Voit koostaa näistä itsellesi mieluisan ja tarpeellisen kokonaisuuden tai valita vain yhden – sinä päätät!

Kurssin tiedot

Opintopisteet: 1 Op

Tunnus: NN00FQ20-3002

Työskentelytapa: Itsenäinen

Vaatimustaso: Aloita näistä

Sijainti: Verkossa

Ajankohta: Jatkuva ilmoittautuminen

Järjestäjä: HUBS

Huom: Tällä opintojaksolla tarvitaan englanninkielen taitoa

Ilmoittautuminen

Futures Studies and Foresight Methods

Voit aloittaa heti Moodlessa. Katso ohjeet englanninkielisestä kurssikuvauksesta.

TAMK opiskelija
Pakki + opintojaksotunnus NN00FQ20-3002. Huom! Tällä toteutuksella kurssisuoritusten on oltava valmiina viimeistään 31.8.2024.

1.8.2024 alkaen aloittava: ilmoittaudu toteutukselle NN00HD40-3001.

TAU opiskelijat
Ristiinopiskelupalvelu + opintojaksotunnus NN00FQ203002. Huom! Tällä toteutuksella kurssisuoritusten on oltava valmiina viimeistään 31.8.2024.

1.8.2024 alkaen aloittava: ilmoittaudu toteutukselle NN00HD40-3001.

Ongelmia Ristiinopiskelupalvelun kanssa? Katso ohjevideomme.

Avoin amk
Tälle opintojaksolle pääset mukaan myös avoimen amk:n kautta.