Tulevaisuuden hallitusosaaminen

Strateginen ajattelu

Oletko kiinnostunut ymmärtämään hallituksen roolia yrityksen johtamisessa? Haluatko kehittää uusia näkökulmia hallitustyöskentelyn toteuttamiseen? Haluat ehkä poimia oppeja omaan yritystoimintaasi tai tulevaa urapolkua varten? Tämä yhdessä hallitusammattilaisten (Future Boardilta ja Hallituspartnereilta) kanssa toteutettu opintojakso on koettu erittäin hyödylliseksi, se on saanut aikaisemmilta osallistujilta arvosanan 4,46/5!

Opiskelijoiden antaman palautteen perusteella lisäsimme tähän toteutukseen kaksi uutta teemaa: viestintä ja brändäys hallituksen näkökulmasta sekä henkilöstön hyvinvointi ja työnantajakokemus.

Todella hyvä kurssi, jokainen luentokerta ja kokoontuminen oli todella kiinnostava paketti.

Opiskelijan kurssipalaute 2020 -toteutukselta

Eniten kurssi on laittanut ajattelemaan omaa urasuunnittelua. Oma käsitykseni yritystoimintaan liittyvistä asioista on kirkastunut.

Opiskelijan kurssipalaute 2020 -toteutukselta

Kurssin tiedot

Opintopisteet: 5 Op

Tunnus: NN00EK62-3003

Työskentelytapa: Tiimi ja itsenäinen

Vaatimustaso: Aloita näistä

Sijainti: Online

Ajankohta: 11.1.–30.4.2021

Periodi: 3/2021

Ilmoittautuminen: 1.11.2020–6.2.2021

Järjestäjä: HUBS

Ilmoittautuminen

TAMK opiskelija: Pakki

TAU opiskelija:
Ristiinopiskelupalvelun kautta

Opintojakson tunnus on NN00EK62-3003

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

Marika Vuorenmaa

Tiimipäällikkö

Toiminnan mahdollistaja ja kannustaja. Yhtenäisen yrittäjyyden kulttuurin rakentaja niin TAMK:lla kuin Tampereen yliopistolla.

Kaiken hyvän ihailija.