Kestävän yrittäjyyden apurahan saajat, kevät 2024

Saimme keväällä 2024 huikean määrän hakemuksia. Suuri kiitos ja valtavat onnittelut apurahan saaneille opiskelijoillemme!

TAMKin tukisäätiö

1) Sasa Airio, 5000 €, LIME Intreactive media. ”Nellamo tarjoaa ainutlaatuista taidetta, joka yhdistää pohjoismaisia perinteitä ja kansantaruja moderniin taidemuotoon.” Huolellinen ja perusteltu liiketoimintasuunnitelma, vahva yrittäjyyshenkisyys ja taitoja kartoitettu yrittäjyysopinnoilla sekä kevytyrittäjyydellä. Apurahalla laitteiston hankintaa yritystoiminnan käynnistämisen mahdollistamiseksi. Erinomainen ja perusteltu hakemus.

2) Satu Turunen, 5000 €, LIME Proakatemia. ”Olemme perustamassa ravintolaa Tampereen Finlaysonille.” Liikeideaa ollaan jo viemässä käytäntöön, joten apurahalla tuetaan käynnistymässä olevaa liiketoimintaa. Liiketoimintasuunnitelma on kattava, ja perustajilla on jo kokemusta ravinto-alasta. Kestävyyden eri näkökulmia on huomioitu. Hyvä hakemus ja osaava tiimi, rahoitusta itseltä ja ulkopuoliselta rahoittajalta.

3) Tommi Riikonen, 5000 €, LIME Proakatemia. ”Kaius tekee vaatteita, jotka kestävät aikaa ja käyttöä.” Vahva tiimi ja selkeä liikeidea, hyvä hakemus ja laskelma apurahan käyttöön. Potentiaalia löytyy ja apurahan avulla tiimi pystyisi kasvattamaan tuotevalikoimaansa ja viemään toimintaa seuraavalle tasolle.

4) Kati Penttinen, 2000 €, SOTE Sosionomi. ”Zen Coaching -menetelmään pohjautuva yksilövalmennus yksityishenkilöille, jotka kaipaavat tukea omaan sisäiseen ja henkiseen kasvuunsa.” Selkeä, asiantuntijuuteen perustuva liikeidea.

5) Päivi Ylistalo, 5000 €, LIME YAMK Risk Management and Circular Economy. ”Development of a Clothing Brand with Circular Business Model.” Vahva ja perusteellinen hakemus, kiertotalouteen pohjaava liikeidea. Selkeät laskelmat apurahan käyttöön; apuraha mahdollistaisi liiketoiminnan käynnistämisen ja käytännön kokeilut.

6) Mila Melin, 5000 €, LIME Proakatemia. ”Hempee-kahvila avataan ensimmäistä kertaa kesäksi 2024 Tampereelle Hiedanrannan puistoalueelle yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Tampereen Jäätelöliikkeen, Minetin kanssa.” Vahva hakemus, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys selvästi huomioitu liiketoimintasuunnitelmassa. Hienosti haettu ja löydetty yhteistyökumppaneita ja tunnistettu mahdollisuudet oman idean toteuttamiseen.

7) Felix Schwarz-Pajunen, 4000 €, LIME Proakatemia.”Content & Social Media Marketing for Local Farmers.” Hakemukseen ja taustamateriaaliin on panostettu huolella. Monialainen tiimi ja verkostomainen toimintamalli, ideaa myös testattu potentiaalisella kumppanilla/asiakkaalla. Intohimo ja halu kehittää paikallisen maatalouden toimintaedellytyksiä välittyy.

Tampereen yliopiston tukisäätiö

1) Emma Lillqvist, 1250 €. Journalistiikan kandiopiskelija (ITC). Vahvasti yrittäjyyteen ja ideaan sitoutunut tiimi, kunnianhimoinen suunnitelma. Apurahasta tukea laitteiston hankintaan, jotta liiketoiminnan käynnistäminen mahdollistuu.

Liikeideamme on luoda resurssipankki sosiaalisen median parissa työskenteleville. Resurssipankkimme tarkoitus on toimia kaiken kattavana tukena sosiaalisen median ammattilaisille tai aloittelijoille. Kohdeyleisömme koostuu niin pienyrittäjistä, kuin vaikuttajista sekä sisällöntuottajistakin.

2) Tilda Enne, 1250 €. Viestintätieteiden kandiopiskelija (ITC) + tiimikaveri. Realistinen suunnitelma, sosiaalisesti kestävän työelämän rakentamista media-alan osaajilla kollektiivissa (osuuskunta). Apurahalla yhteisen laitteiston hankintaa.

Liikeideamme on monimediatoimittajien kollektiivi, joka pystyy toteuttamaan freelance-projekteja niin yksin kuin yhdessäkin. Kilpailu kokopäiväisistä toimittajan töistä on kovaa ja freelance toimittajien määrä kasvaa suhteessa työsuhteessa oleviin jatkuvasti. Tavoitteenamme on parantaa kollektiivin jäsenten työskentelyvalmiuksia opintojen jälkeen ja opintojen aikana.

3) Jenni Toivonen, 1250 €. Kauppatieteiden jatko-opiskelija (MAB), myös tiimi. Huolellisesti kartoitettu markkinatilanne ja palvelutarjooma, realistisesti pohdittu omaa positiota. Kolme pilottia suunniteltu, joiden toteuttamista apurahalla voidaan tukea.

POLKU Agency on kasvumarkkinointiin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen keskittynyt tiedelähtöinen kumppani – kehitämme liiketoimintaa ja luomme kasvua asiakasymmärryksen pohjalta. Yrityksemme on erikoistunut luomaan asiakkaille mitattavaa kasvua sekä asiakaskokemuksen kehittämisen että digitaalisen markkinoinnin kautta.

4) Salla Jääskeläinen, 1 250 €. Maisterivaiheen kasvatustieteilijä (EDU). Yritys on perustettu ja yrittäjäkokemusta jo taustalla. Kiertotalouteen perustuva second hand-vaateliike, pilotti suunnitteilla kesälle 2024, johon apurahasta tukea.

Salvia on juuri perustettu, innovatiivinen second hand -yritys, jonka keskeisin tavoite on tehdä käytettyjen vaatteiden hankkimisesta yhtä vaivatonta kuin uusien vaatteiden ostaminen. Kesällä avattava pop up -liike on järjestelty huolellisesti samaan tapaan kuin vaatekaupat ja sen valikoima heijastaa sesongin trendejä, mikä tekee liikkeessämme asioimisesta helppoa ja miellyttävää myös niille, jotka eivät ole tottuneet koluamaan kirpputoreja. Vaatteet ja asusteet kerätään kuluttajilta ja ne tarkastetaan ja huolletaan ennen myyntiä laadun varmistamiseksi.

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö

1) Hesam Jafarian, 5000 €. Jatko-opiskelija, ENS. Tampere-Turku tiimi. Yritys on jo perustettu. Kunnianhimoinen idea, konkreettinen suunnitelma apurahan käyttämiseen: materiaalien hankintaa robotin pilotointia varten.

Autonomous robot with the goal of logistics by meeting the increasing demand for effective, environmentally friendly delivery solutions.

2) Lauri Kohvakka, 2 700 €. Kandiopiskelija, MAB + tiimi. Konkreettinen, kiertotalouteen perustuva uusi liikeidea. Yhteistyökumppanit valmiina, laskelmat ja liiketoimintasuunnitelmat hyvässä vaiheessa. Apuraha tukisi tuotekehitystyötä ja idean viemistä kohti käytäntöä.

Liikeideana korjata salibandymailoja hiili- ja lasikuitulujitteilla.

3) Chloe Kiernicki, 2 300 €. Maisteriopiskelija, BEN. Monialainen- ja kulttuurinen tiimi Tampere-Helsinki. Idea tukee asumisen kestävän kehityksen edistämistä. Apurahalla tarkoitus hankkia tiimiin ulkopuolista, puuttuvaa osaamista UX-suunnitteluun. 

An application with DeCarbon-Home to help single-family homeowners to make energy-wise decisions in their homes.

4) Nhi Ngo-Lundell, 5 000 €. Maisteriopiskelija, ICT. Tiimi edustanut jo Tampereen yliopistoa kansainvälisessä GISU-verkoston kilpailussa. Sosiaaliseen kestävyyteen kytkeytyvä idea, jolla on myös globaalia potentiaalia. Apurahalla tavoitteena siirtyä prototyypistä koodausvaiheeseen.

”NeighborlyKids” app help improve social factors to enhance the quality of life and well-being of current and future residents by helping immigrants access essential services, integrate into society, and stay connected to their home communities.

5) Olivia Saukonoja, 3 000 €. Maisteriopiskelija, ITC. Tiimi. Ajankohtaiseen ongelmaan, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten mielenterveyteen keskittyvä, sosiaalista kestävyyttä luova idea. Apurahan avulla ohjelmistokehitystä, tietoturvaa ja mielenterveyden ammattilaisten tuottamaa sisältöä.

Palvelumme ratkaisee Suomen mielenterveyskriisiä ja ylikuormitettuja mielenterveyspalveluita tarjoamalla mobiilisovelluksen avulla tukea opiskelijoiden ja nuorten aikuisten mielenterveydelle.


Seuraavat kestävän yrittäjyyden apurahat ovat haettavissa jälleen syksyllä 2024 (vain TAMK-opiskelijat) sekä keväällä 2025 (kaikki Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat). Lue lisää apurahasta!