Vuokrauspalvelua opiskelijoilta opiskelijoille – Tavaroiden yhteiskäyttöpalvelun pilottikokeilu Tampereen yliopistolla

| Apurahakokeilut, Opiskelijakokemus, Yrittäjätarina

Murrost Oy perusti HUBSin apurahan tuella Share & Save -itsepalvelupisteen Tampereen yliopiston keskustakampukselle.

Tarina on Murrostin porukan kirjoittama.

Olemme tamperelaisten opiskelijoiden perustama kuuden hengen mikroyritys. Mielestämme jakamis- ja kiertotalouteen pohjautuvat palvelut, kuten esimerkiksi yhteiskäyttöpalvelut, ovat oivallisia ratkaisuja vastuullisemman kuluttamisen edistämiseen – erityisesti silloin, kun niiden käytön edellytyksenä ei ole arjen helppoudesta tai vapaa-ajan elämyksistä tinkiminen.

Share & Save -itsepalvelupiste sijoitettiin pilotissa Tampereen yliopiston keskustakampuksen Päätalo-rakennukseen. Tavaravalikoima sisältää arjen ja vapaa-ajan käyttötavaroita tekstiilipesurista työkalusetteihin ja urheiluvälineisiin.

Tämän ajatuksen pohjalta lähdimmekin alun perin konseptoimaan Share & Save tavaroiden vuokrauspalvelua erilaisten yhteisöjen, yritysten ja tavallisten kuluttajien käyttöön. Share & Save -palvelun ydinideana on tarjota helppo ja edullinen vaihtoehto tavaroiden omistamiselle. Kyseessä on tavaroiden vuokrauspalvelu, josta voi vuokrata tarvitsemansa tavarat juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Tavaroiden vuokraus tehdään palvelun verkkosivustolla, minkä jälkeen käyttäjä voi noutaa vuokraamansa tavarat itsepalvelupisteeltämme.

Mistä idea Share & Save -palveluun kumpuaa?

Olemme henkilökohtaisesti opiskelijoina huomanneet rahan olevan yksi arjen isoista huolenaiheista. Monella opiskelijalla tulot eivät aina riitä välttämättömiinkään menoihin, mikä korostuu etenkin nyt inflaation aikana. Toisaalta tiedämme myös, että opiskelijat ovat usein aktiivisia kokeilemaan uusia elämyksiä ja tahtovat yhä enenevissä määrin huomioida myös vastuullisuuskysymykset kuluttamisessa. Halusimme tarttua juuri tähän ristiriitaan ja lähtemään räätälöimään palvelua etenkin opiskelijoiden tarpeisiin sopivaksi.

Share & Save -palvelun pilottikokeilu Tampereen yliopiston keskustakampuksella käynnistyi huhtikuussa 2023. Ydinideana pilotissa on tarjota opiskelijoille – ja myös henkilökunnalle – arkielämää helpottava ja edullinen palvelu, joka löytyy omasta arkiympäristöstä eli kampukselta.

Verkkosivustomme kautta opiskelijat, henkilökunta ja muut kävijät voivat vuokrata edullisesti muun muassa kodintarvikkeita, työkaluja, pelejä ja harrastusvälineitä Keskustakampuksen Päätalossa sijaitsevalta itsepalvelupisteeltä. HUBS tuki meitä pilottikokeilun perustamisessa 1000 €:n apurahalla, jolla pystyimme kattamaan itsepalvelupisteen perustamiseen liittyviä alkuinvestointeja.

Tavaroiden vuokraus tapahtuu palvelun verkkosivuston kautta, minkä jälkeen käyttäjä noutaa varaamansa tavaran Share & Save -itsepalvelupisteeltä.

”Palvelullemme on selvästi kysyntää”

Olemme aiemmin pilotoineet Share & Save -palvelua yhteistyössä Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) kanssa kahdessa eri asuinkohteessa. Aiempien pilottien perusteella palvelullemme on selvästi kysyntää ja se on kaiken kaikkiaan toimiva kokonaisuus. Nyt tahdoimme kuitenkin testata palvelun toimivuutta suuremmassa mittakaavassa ja nimenomaan kampusympäristössä – siinä missä aiemmissa piloteissa kohderyhmä oli pienehkö ja rajattu, nyt palvelun kohderyhmänä ovat koko Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat ja henkilökunta.

Nykyisen pilottikokeilun tavoitteena onkin kerätä laajempaa dataa yhteiskäyttöpalvelun tarpeesta, kannattavuudesta ja toimivuudesta suuremmassa mittakaavassa, minkä pohjalta voimme jatkaa kohti palvelun kaupallistamista ja lanseerausta. Pilottikokeilun järjestäminen Tampereen yliopistolla on täten merkittävä edistysaskel palvelun kaupallistamiselle ja lanseeraamiselle lähitulevaisuudessa.

Tutustu Share & Save -palveluun ja Murrostin toimintaan alla olevista linkeistä!

Tarinat

Kaikki tarinat