Valmentajien viisi vinkkiä tiimityöskentelyyn onlinessa

| Yrittäjätarina

Onlinetyöskentely on varmasti tullut tutuksi jokaiselle meistä enemmän tai vähemmän kuluvan vuoden 2020 aikana. Se saattaa joskus tuntua ylitsepääsemättömän raskaalta, ja etenkin kun pitäisi työskennellä tiimissä etänä. Sprint Innovation Festivalilla marraskuussa 2020 valmentajina olleet Marianne ja Mona MindMe Solutionsilta jakavat ajatuksiaan sekä vinkkejä tiimityöskentelyyn onlinessa.

Yhteyshenkilö

Pauliina Waters

Pauliina on ollut HUBSin markkinoinnin harjoittelijana syksyllä 2020.

Mona Räsänen ja Marianne Murto ovat itse perustaneet MindMe Solutionsin huhtikuussa 2020. Heidän intohimonsa valmentamiseen on lähtöisin Proakatemialta, josta nykyinen yrityskin sai tuulta siipiensä alle. Mona ja Marianne tiivistävät oman liiketoimintansa siihen, että he valmentavat taitavia tiimejä organisaatioissa ja oppilaitoksissa. Oppilaitoksissa he ovat myös mukana koulutuksen suunnittelussa. He haluavat tuoda esille tiimioppimista, sekä aitoa asiantuntijuutta.

Kouluaikana todettiin, että meidän yhteistyömme sujuu ja asiakkaat tykkäävät meidän tekemisestä. Siellä vahvistui se, että voidaan mennä naimisiin eli perustaa yhdessä osakeyhtiö.” 

Mona Räsänen
MindMe Solutions

Koska nykyinen maailmantilanne on muuttanut monien tapoja työskennellä ja erityisesti tiimissä toimiminen on hankaloitunut huomattavasti. Jos tuntuu, että tiimityöskentely tökkii, ovat Mona ja Marianne koonneet hyvän vinkkilistan, kuinka saada tiimityöskentely toimimaan onlinetilanteissa.

Vinkki 1: Ole läsnä

Pieni ja yksinkertainen asia ehkä itselle, mutta tärkeä askel tiimitoiminnalle. Ole aidosti läsnä tilanteessa, ja jätä muut hommat sivummalle. Erityisesti etätilanteessa on helppo ruveta tekemään muita hommia samalla, mutta onnistuneen tiimityöskentelyn edellytyksenä on olla paikana, olla inhimillinen ja antaa huomio tiimille. Sulje häiriötekijät pois. Anna huomiosi yhdelle asialle. Tule omana itsenäsi.

Vinkki 2: Kamera päälle

Kuten livetilanteissakin, haluat varmasti nähdä tiimikaverisi. Myös etätilanteessa on tärkeä pitää näköyhteys muihin. Näin pystyy paremmin lukemaan tiimikavereiden ilmeitä ja eleitä, sekä empatia tulee paremmin esille tiimissä. Myös keskustelu ja dialogi on paljon helpompaa, kun näet toisen ruudulla. Jos tiimikavereillasi ei ole kameraa päällä, kokeile sanoittaa omia tuntemuksia ja kokemuksia, miksi toivoisit, että muut laittavat kamerat päälle. Ota asia esille myös heti tiimityöskentelyn alussa! Marianne mainitsee, että kukaan ei voi kyseenalaistaa omia tunteita ja kokemuksia.

Vinkki 3: Työskentelyn ajoitus ja siihen asennoituminen

Etäaikana työajan ja vapaa-ajan raja ei ole enää niin selkeä, koska töitä ei tee aikaisemmassa ympäristössä vaan todennäköisimmin kotona. Informaatiotulva ja tunnekuorma ovat isoja ongelmia etätyönteossa, kun rajat eivät välttämättä ole niin selkeitä. Ajoita työskentelysi kunnolla ja asennoidu siihen, että nyt teet töitä. Aseta itsellesi ja tiimillesi aika, milloin aloitatte työskentelyn, sekä milloin lopetatte, samalla lailla kuten ihan livetilanteessa. Rajojen vetäminen helpottaa työajan ja vapaa-ajan erottamista, esimerkiksi laitat Teamsin pois tai et kurki sähköpostia työnteon lopettamisen jälkeen. Työtä voi tehdä missä tahansa, mutta asennoituminen ratkaisee oletko töissä vai et!

Vinkki 4: Päätöksenteko

Asettakaa tiimillenne selkeät säännöt ja tehkää tietoisia päätöksiä tekemisestänne. On myös tärkeä sanoittaa omaa tekemistä ja olemista. Olkaa tietoisia asioista mitä teette ja sanotte. Päättäkää selkeästi päivän agenda ja tavoitteet. Ymmärtäkää omaa toimintaanne ja luokaa selkeät raamit omalle toiminnallenne!

Vinkki 5: Huumori ja hauskuus

Pitäkää hauskaa! Vaikka tiimi haluaakin saada tuloksia aikaan ja tehdä hommia, on tärkeää myös pitää hauskaa ja rentoutua. Pienet, yhteiset kahvihetket palauttavat työnteon ohessa. Voitte myös keksiä porukalla omat keinot ottaa happea, kuten yhteisen leffahetken tai pelin merkeissä. Rennolla meiningillä ja huumorilla, sekä muista kuin työasioista puhuminen tuo enemmän luottamusta tiimiin.

Myös Marianne ja Mona ottavat näitä pointteja huomioon omassa tekemisessä. He ajattelevat, että lopputulos on tärkein ja kaikilla on omat, itselleen ja tiimilleen sopivat työskentelytavat. Tärkeää on asettaa tiimille tavoitteita, arvioida kokonaiskuormitusta, sekä tunnistaa itseänsä tiimikaverina.

Verkostoidu Monan ja Mariannen kanssa LinkedInissä!

Mona: linkedin.com/in/monarasanen

Marianne: linkedin.com/in/mariannemurto

Tarinat

Kaikki tarinat