Aina ei voi onnistua – Lupaavimmatkin ideat epäonnistuvat joskus

| Apurahakokeilut, Opiskelijakokemus, Yrittäjätarina

Keväällä 2022 HUBS jakoi viisi apurahaa opiskelijoiden lupaaville yritysideoille. Yksi apurahan saaneista oli kauppatieteitä opiskeleva Aamos Heikkilä. Vaikka yritysidean toteuttaminen oli jo apurahaa myönnettäessä hyvässä vauhdissa, ei kaikki kuitenkaan mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Kesällä 2022 projekti päätettiin jäädyttää.

Mikä oli yritysidea?

Tarkoituksena oli luoda lipunmyyntialusta, jonka kohderyhmänä olisi ollut erityisesti pienet tapahtuman järjestäjät. Alusta olisi perustunut NFT-teknologiaan, joka olisi mahdollistanut lippujen turvallisen jälleenmyynnin kuluttajien kautta. Lisäksi kuluttajilla olisi ollut mahdollisuus tienata lipunmyynnin avulla jakamalla tapahtumaa muille; jokaisesta ostosta, joka tehtäisiin kuluttajan jakaman linkin kautta, tienaisi osan lipun hinnasta. Näin lippujen markkinointi olisi ollut turvallista ja taloudellista myös tapahtuman järjestäjille: kuluja syntyisi ainoastaan onnistuneesta markkinoinnista.

Aamos Heikkilä

Mitä tapahtui?

Mitä sitten tapahtui? Ennen apurahan saamista projektia oli ehditty työstää jo lähes puolen vuoden ajan. Lopullinen yritysidea kuitenkin haki muotoaan ja muuttui useasti matkan varrella. Kun apuraha keväällä myönnettiin, oli kuitenkin aika lyödä suunnitelmat lukkoon. Lähdettiin suunnittelemaan, miten idea viedään markkinoille. Tässä kohtaa alkoi ilmetä ensimmäisiä ongelmia.

Ensinnäkin sovellus tarvitsee pohjalleen toimivan alustan. Sopivan koodarin löytäminen kuitenkin osoittautui hankalaksi, vaikka ehdokkaita koodareiksi olikin.

Haastatteluista huolimatta sopivaa koodaria ei kuitenkaan löytynyt. Projektilla oli kyllä yhteistyökumppani Intiasta, mutta heiltä ostettuna koodi olisi maksanut tuhansia euroja.

Samaan aikaan Aamos ja kumppanit kartoittivat markkinoita ja selvittivät mahdollisia kilpailijoita. Tutkimustyötä tehdessä he kuitenkin huomasivat, että kilpailu alalla oli valtavaa. Tilanne alkoi vaikuttaa toivottomalta. Vaikka idea olisikin saanut rahoituksen ja toimivan alustan, olisi kilpailu ollut niin suurta, ettei yrityksen pyörittäminen olisi ollut kannattavaa. Markkinointikulut olisivat nousseet kovan kilpailun vuoksi liian suuriksi, eikä näkyväkään markkinointi olisi taannut menestystä. Samalla rahat alkoivat pikkuhiljaa loppumaan.

Kaikesta huolimatta Aamos ajattelee, että heidän palvelunsa olisi ollut kilpailijoita parempi. Valitettavasti yritysmaailma on säälimätön: ison yrityksen olisi ollut helppo kopioida sovelluksesta ne ominaisuudet, jotka tekivät siitä kilpailijoitaan paremman.

Loppujen lopuksi yritysidea kaatuikin juuri kovan kilpailun ja rahoitusongelmien vuoksi.

Mitä epäonnistumisesta opittiin?

Projekti oli kokonaisuudessaan pitkä oppimisprosessi”, Aamos toteaa.

Etenkin talouden suunnittelu nousi esiin suurena oppimiskokemuksena. Aamos vinkkaa, ettei kannata hankkia turhia kuluja ennen kuin on myyntiä. Muun muassa tässä tuli tehtyä virheitä: rahaa oli kulunut suuria määriä jo ennen mahdollista ensimmäistä versiota sovelluksesta.

Projekti opettikin paljon juuri rahan käyttöön ja kulujen suunnitteluun liittyviä asioita. Talouden hallinnan lisäksi Aamos suosittelee olemaan tarkkana myös sopimusasioiden suhteen. Yritysmaailmassa kontaktien luominen ja verkostoituminen ovat tietysti ensisijaisen tärkeitä taitoja. Kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan kenen kanssa haluaa tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että kaikki ovat varmasti sitoutuneita työhönsä.

Aamos nostaa ideoimisen parhaaksi vaiheeksi yritysidean kehittämisessä. Hän kuitenkin korostaa, että kun on kerran saanut vision, on pysyttävä siinä ja ylimääräiset ideat on unohdettava. Aluksi on hyvä, jos ideoita on mahdollisimman paljon. Kuitenkin, kun hyvä idea on löydetty, kannattaa siitä pitää kiinni: ”Siihen omaan ideaan on luotettava.” Näin työskentely pysyy päämäärätietoisena.

Aamoksen vinkit aloittelevalle yrittäjälle

  1. Ole tarkkana kuluista.
  2. Kysy rohkeasti apua! Esimerkiksi kirjanpidollisiin asioihin saa aina tukea.
  3. Luota omaan ideaasi.
  4. Hanki verkostoja, juttele ideastasi.
  5. Mieti, mitkä ovat omat arvosi yrittäjänä.
  6. Muista, että yrityksen tarkoitus on aina lähtökohtaisesti palvella asiakkaita!

”Käy omat arvosi läpi. Jos päämääränä on vain tehdä rahaa, niin helposti menee sieltä mistä aita on matalin. Ja silloin menee pieleen.”

Aamos Heikkilä

Aamoksen kolme yrittäjyysarvoa

Teksti: Anni Pietikäinen

Kirjoittaja opiskelee suomen kieltä Tampereen yliopistossa. 

Teksti on kirjoitettu kirjallisuustieteen ”Rahan takii” -kurssin yhteydessä. Kurssilla tarkasteltiin kriittisesti yrittäjyystarinoille tyypillistä kerronnan tapaa. Tästä kehittyi idea ”epäonnistumistarinoista”, jotka uudistaisivat ja monipuolistaisivat kuvaa yrittäjyydestä. Tarkoituksena oli kertoa erilainen tarina, joka konkreettisesti toisi esiin myös yrittäjyyden riskitekijöitä kuitenkaan toivoa ja innostusta tappamatta.  

Anni Pietikäinen

Tarinat

Kaikki tarinat