Kesähaasteet 2021

Monialaiset tiimitaidot | Muotoiluajattelu | Ongelmanratkaisu | Prototyypit ja testaaminen | Työelämähaaste

Oletko valmis ratkomaan Globe Hopen haasteita yhdessä tiimin kanssa, hyödyntäen Design Thinkingin ja tiimioppimisen metodeja?

Innovaatiohaasteiden kesäversiossa (6-8 op) pääset ratkomaan työelämästä ja yhteiskunnasta kumpuavia aitoja haasteita ja kehittämään näihin innovatiivisia ratkaisuja osana poikkitieteellistä tiimiä.

Tänä vuonna Kesähaasteiden kumppanina on kiertotalouden ja tekstiilikierrätyksen todellinen pioneeri, Glope Hope, joka on toiminut vastuullisen muodin edelläkävijänä vuodesta 2003!

Opintojakson aikana tiimisi tekee yhteistyötä myös kumppanin kanssa. Haasteita ratkotaan tiimioppimisen keinoin.

Mielestäni ilmapiiri oli hyvä ja todella kannustava läpi kurssin! Koin, että lyhyet tiimipalaverit maanantaisin ja perjantaisin olivat todella tärkeitä vauhdin ylläpitämiseen ja ylipäätänsä asioiden tiivistämiseen yhdessä.

Myös työpajat myyntipuheista ja presentaatioista olivat todella arvokkaita, ja sain niistä hyödyllisiä vinkkejä tulevaisuutta varten!

Opiskelijan palaute
Kesähaasteet 2020

Minttu, Joni ja Raul olivat super kivoja valkkuja, he olivat avuliaita, ja heillä oli paljon arvokasta tietoa. Meitä opiskelijoilta kohdeltiin arvokkaina voimavaroina, eikä maanvaivoina, mitä arvostin todella paljon. Pidin myös työpajoista, joita valkut järjestivät, erityisesti Raulin työpajat olivat mieluisia.

Pidin siitä, että kurssi toteutettiin etänä, koska en olisi voinut osallistua, jos läsnäolo kampuksella olisi ollut pakollista. Kaiken kaikkiaan, opintojakso oli hyvin järjestetty ja aion varmasti suositella HUBSia tulevaisuudessa!

Opiskelijan palaute
Kesähaasteet 2020

Kurssin tiedot

Opintopisteet: 6-8 Op

Tunnus: NN00FD73-3013

Työskentelytapa: Tiimi

Vaatimustaso: Sovella oppimaasi

Sijainti: Online

Ajankohta: 10.5.–24.6.2021

Ilmoittautuminen: 9.3.–3.5.2021

Järjestäjä: HUBS

Huom: Tällä opintojaksolla tarvitaan englanninkielen taitoa

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Kesähaasteisiin opintotunnuksella NN00FD73-3013.

TAMK opiskelija: Pakki
TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta

Jos haluat suorittaa Kesähaasteet tutkintoon kuuluvana harjoitteluna, tarkista opintojakson soveltuvuus viralliseksi harjoitteluksi vastuuopettajaltasi!
Täytä sen jälkeen ilmoittautumisen lisäksi tämä harjoittelulomake: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31490/lomake.html

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

Minttu Ripatti

Minttu Ripatti