Innovaatiohaasteet

Monialaiset tiimitaidot | Ongelmanratkaisu | Prototyypit ja testaaminen | Työelämähaaste

Innovaatiohaasteissa (5 op) pääset ratkomaan työelämästä ja yhteiskunnasta kumpuavia aitoja haasteita ja kehittämään näihin innovatiivisia ratkaisuja osana poikkitieteellistä tiimiä. Opintojakson aikana tiimisi tekee yhteistyötä myös toimeksiantajan kanssa (korkeakouluyhteisön sisäinen tai ulkopuolinen kumppani). Haasteita ratkotaan tiimioppimisen keinoin.

Kurssin tiedot

Opintopisteet: 5 Op

Tunnus: NN00FD73-3009

Työskentelytapa: Tiimi

Vaatimustaso: Sovella oppimaasi

Sijainti: Online

Ajankohta: 8.3.–29.4.2021

Ilmoittautuminen: 7.1.–5.3.2021

Huom: Tällä opintojaksolla tarvitaan englanninkielen taitoa

Ilmoittautuminen

TAMK opiskelija: Pakki
TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta

Opintojakson tunnus on NN00FD73-3009.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

Minttu Ripatti

Minttu Ripatti

Valmentajat

Yhteyshenkilö

Minttu Ripatti

Minttu Ripatti